Изберете страница

 

Кранмашиниста служи за управление на директната спирачка на локомотива (или друго тягово возило). Осигуряват директен достъп на сгъстения въздух от главния въздушен резервоар до спирачните цилиндри.
Биват два вида:
С допълване на пропуските в спирачната система;
Без допълване на пропуските в спирачната система.

Кранмашинист „Knorr“D2 – e клапанен тип, с автоматично допълване на пропуските и отстраняване на препълването,осигуряващ оптималното протичане и неизменяемост на избраните и задействувани процеси на задържане и разхлабване.

Устройство:

Състои се от три главни части:

1.Регулатор на налягането;

2.Реле-вентил;

3.Вентил за високо налягане;

Три спомагателни части:

1.Вентил за ударно пълнене (ВУП);

2.Вентил за двойна тяга (ВДТ);

3.Вентил за бързо задържане (ВБЗ);

Действие:

 

 

 

Първо положение: ударно пълнене;

Второ положение: пътуване;

Трето положение: изолирано

Четвърто положение: степенни задържания и разхлабвания;

Пето положение:Заключване: На това положение, кран-машиниста се заключва.

Шесто положение:бързо задържане.

 

(Статията този месец е посетена 207 пъти, 1 посещения днес)
136+