Вагони – основни елементи, означения и знаци

Основни елементи в конструкцията на вагона:

1 – рама на вагона – основа за коша и възприема основните сили, действащи на вагона. Състои се от надлъжни и напречни греди, свързани неподвижно помежду си. С рамата се свързват и теглично-отбивачните съоръжения (държат вагоните на разстояние и поемат теглителните сили).

2 – теглично-отбивачни съоръжения – свързват се към главната рама. Прекъснат и непрекъснат тип.

3 – ходова част – колоси, букси, ресорно окачване, демпфери. Всички те се обединяват в талига.

4 – кош – служи за разположение на пътниците и товарите. Могат да са открити и покрити. Елементите му са: страници, странични и челни стени и покрив.

5 – спирачна система – част от нея се разполага в главната рама, а другата част в талигите. Може да е пневматична, ел. пневматична и механична.

Видове вагони:

– Пътнически – имат кош, представляващ закрито помещение с всички основни устройства, необходими за превоз на пътници – места за сядане, отопление, вентилация, осветление и др.

Биват: вагон-ресторанти, пощенски, пощенски.

Разделят се на 1-ва и 2-ра класа. Различават се по броя и качеството на местата за сядане.

– Пътнически вагони със специално предназначение – лаборатории, служебни, санитарни и др.

– Товарни вагони – според превозвания товар биват:

Открити – за превоз на голямо габаритни товари, които не изискват защита от атмосферата.
Покрити – имат покрив. Към тях могат да се причислят и хладилните вагони.
Цистерни

Основни означения:

Означението се състои от 12 цифрен.

При товарни вагони:

02-52-1500 190-7

При пътнически вагони:

02-52-1500 190-7

02 – първа и втора цифра – показват режима на обмен по RIV.

52 – трета и четвърта цифра – администрацията собственик на вагона.

1 – пета цифра – серия на вагона. (Пета и шеста цифри при пътнически вагони.)

500 – шеста, седма и осма цифри – експлоатационно-технически характеристики. (Седма и осма цифри при пътнически вагони.)

190 – девета, десета и единадесета цифри – пореден номер на вагона в серията.

7 – дванадесета цифра – контролна цифра, показваща дали правилно са изписани останалите цифри от означението. Образува се, като цифрите, стоящи на нечетно поредно място се умножават с 2, а цифрите, стоящи на четно поредно място се умножават с 1. Така получените произведения се сумират. Събират се само едно цифрени числа, 10 се събира като 1+0 и т.н. Числото, което допълва сбора до пълна десетица представлява контролното число.

02-52-1500 190-7

xx-xx-xxxx-xxx

21-21-2121-212

———————

0+2+1+0+2+2+5+0+0+2+9+0 = 23 -> Контролно число = 7

Категории на вагоните:

1 – G – покрити товарни вагони обикновена конструкция, най-малко с 8 вентилационни отвора;

2 – H – покрити товарни вагони специална конструкция;

3 – K, O, R – платформени вагони обикновена конструкция, като K, O – осни, а R – талигови;

4 – L, S – платформени вагони специална конструкция, като L – осни, а S – талигови;

5 – E – открити товарни вагони обикновена конструкция;

6 – F – открити товарни вагони специална конструкция (Хопери);

7 – Z – цистерни;

8 – I – хладилни вагони;

9 – U – вагони, които не спадат към 2, 4, 6 и 7;

0 – T – вагони с подвижен покрив;

Основни знаци по вагоните:

– Собствена маса на вагона

– Спирачна маса на ръчната спирачка

– Разстояние от буфер до буфер

– Товарно разстояние

– Товарна площ на вагона

– Полезен обем на резервоара на вагон-цистерна

– Товароносимост на ос според класа път за скорости до 75км/ч

– S – до 100км/ч

– SS – до 120км/ч

Знак за ревизия на вагона, където:

1 – през колко години подлежи на ревизия;

2 – знак за ревизия;

3 – място, където е извършена последната ревизия;

4 – дата, на която е извършена последната ревизия;

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Avatar photo

Федя Серафиев

ѕріrасhkі.еu е личен уебсайт, който е създаден и подържан от мен - Федя Серафиев. Сайта съм го основал през 2010 година и е насочен главно към влаковите спирачки и всичко свързано към тях. Имам над 30 годишен опит в тестване, peмoнт, пoддpъжĸa и изгpaждaнe нa cпиpaчни cиcтeми от почти всички известни производители. За връзка с мен ТУК