Устройство на вентил КЕ

Функционен вентил – това е уред следящ изменението на налягането в ГВ. По своята същност е изпълнителен спирачен апарат.

Талиги

Вагоните с повече от две колооси имат талиги. Най-често талигите...