Видове влакови спирачки.

Релсовият транспорт е един от най-важните начини за пренасяне на товари и пътници в света. Въпреки че съществуват много различни видове транспортни средства, влаковете продължават да бъдат едни от най-ефективните и икономични начини за транспортиране на големи количества стоки и хора. В този контекст, влаковите спирачки имат ключова роля в безопасността на железопътния транспорт.

Има много различни видове влакови спирачки, като всеки един от тях е разработен, за да отговаря на определени изисквания в зависимост от типа на влака, скоростта му и други фактори. Някои от най-използваните видове влакови спирачки включват:

Влаковите спирачки биват:

1. Автоматична влакова спирачка.
2. Директна спирачка.
3. Ръчна спирачка.
4. Фериботна спирачка.
5. Магнитно-релсова спирачка.
6. Електро-динамична спирачка.
7. Електродинамична реостатна спирачка.
8. Паркинг-спирачка.
9. Рекуперативна спирачка.

С няколко думи ще се постарая да обясня тяхното действие.

Автоматичната влакова спирачка действа на всички возила в състава на влака. Управлява се чрез кранмашинист от локомотива, като задържането става чрез намаляване на налягането в главния въздухопровод на влака. Това е най-често използваната спирачка.

Директна спирачка – тя действа само на локомотива.

Ръчната спирачка – служи за осигуряване на возилата срещу само придвижване.Тя се намира на площадка на самият вагон.

Фериботна спирачка – също като ръчната,но с тази разлика,че се намира от страни на рамата на вагона.

Магнитно-релсовата спирачка – се използва само за екстренно спиране.Тя действа посредством електромагнити,които се залепват за релсите и се влачат по тях.

Електро-динамичната спирачка – преобразува енергията на движение на влака в електрическа (двигателите работят като генератори). При мотрисните влакове това е основна спирачка, при локомотивите е спомагателна.

Паркинг-спирачката – действието е също като на ръчната спирачка, само,че работи с въздух под налягане.

Електродинамичната реостатна спирачка,както и рекуперативната спирачка – е същата като Електро-динамичната,но реостатна е, когато електроенергията се прахосва за стопляне на атмосферата, а рекуперативна е, когато се връща в контактната мрежа.

В зависимост от изискванията на влака, могат да се използват комбинации от тези видове спирачки, за да се постигне максимална ефективност и безопасност при спиране на влака. Влаковите спирачки са от решаващо значение за сигурността на железопътния транспорт и играят ключова роля в гарантирането на безопасното пренасяне на пътници и стоки по железопътните линии. Неправилно функциониращи спирачки могат да доведат до сериозни инциденти и аварии, които да застрашат живота и здравето на хората, както и да причинят сериозни материални щети. Затова е от решаващо значение влаковите спирачки да бъдат проектирани и поддръжани по най-високите стандарти за качество и безопасност. В крайна сметка, правилно функциониращите влакови спирачки допринасят за безопасността и ефективността на железопътния транспорт, като същевременно осигуряват надеждна и ефективна транспортна инфраструктура за икономическото развитие и благоденствието на обществото.

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Avatar photo

Федя Серафиев

ѕріrасhkі.еu е личен уебсайт, който е създаден и подържан от мен - Федя Серафиев. Сайта съм го основал през 2010 година и е насочен главно към влаковите спирачки и всичко свързано към тях. Имам над 30 годишен опит в тестване, peмoнт, пoддpъжĸa и изгpaждaнe нa cпиpaчни cиcтeми от почти всички известни производители. За връзка с мен ТУК