Видове влакови спирачки.

Влаковите спирачки биват;

1. Автоматична влакова спирачка.
2. Директна спирачка.
3. Ръчна спирачка.
4. Фериботна спирачка.
5. Магнитно-релсова спирачка.
6. Електро-динамична спирачка.
7. Електродинамична реостатна спирачка.
8. Паркинг-спирачка.
9. Рекуперативна спирачка.

С няколко думи ще се постарая да обясня тяхното действие.

Автоматичната влакова спирачка действа на всички возила в състава на влака. Управлява се чрез кранмашинист от локомотива, като задържането става чрез намаляване на налягането в главния въздухопровод на влака. Това е най-често използваната спирачка.

Директна спирачка – тя действа само на локомотива.

Ръчната спирачка – служи за осигуряване на возилата срещу само придвижване.Тя се намира на площадка на самият вагон.

Фериботна спирачка – също като ръчната,но с тази разлика,че се намира от страни на рамата на вагона.

Магнитно-релсовата спирачка – се използва само за екстренно спиране.Тя действа посредством електромагнити,които се залепват за релсите и се влачат по тях.

Електро-динамичната спирачка – преобразува енергията на движение на влака в електрическа (двигателите работят като генератори). При мотрисните влакове това е основна спирачка, при локомотивите е спомагателна.

Паркинг-спирачката – действието е също като на ръчната спирачка, само,че работи с въздух под налягане.

Електродинамичната реостатна спирачка,както и рекуперативната спирачка – е същата като Електро-динамичната,но реостатна е, когато електроенергията се прахосва за стопляне на атмосферата, а рекуперативна е, когато се връща в контактната мрежа.

(Статията този месец е посетена 1 028 пъти, 1 посещения днес)

Може да харесате още...