Влакови спирачки: Всичко което трябва да знаете

Влакови спирачки

Влаковите спирачки са един от най-важните компоненти на железопътния транспорт. Те осигуряват безопасността на пътниците и служителите, като спират влака в случай на спешност или необходимост.

Основни видове влакови спирачки

Има два основни вида влакови спирачки: пневматични и електрически.

Пневматични спирачки

Пневматичните спирачки са най-често срещаният тип влакови спирачки. Те работят чрез използване на сгъстен въздух за задвижване на спирачните механизми.

Основните компоненти на пневматичната спирачна система са:

 • Главен въздухопровод – свързва всички вагони в състава.
 • Спирачни цилиндри – задвижват спирачните механизми.
 • Спирачни клапани (вентили) – регулират налягането в главния въздухопровод.

Електрически спирачки

Електрическите спирачки се използват все по-често в съвременните влакове. Те работят чрез използване на електродвигатели за задвижване на спирачните механизми.

Основните компоненти на електрическата спирачна система са:

 • Електрически двигатели – задвижват спирачните механизми.
 • Спирачни контролери – регулират работата на електрическите двигатели.

Функции на влаковите спирачки

Влаковите спирачки изпълняват следните функции:

 • Спиране на влака – при необходимост, например при извънредна ситуация .
 • Регулиране на скоростта на влака – за поддържане на постоянна скорост или за намаляване на скоростта в трудни условия.
 • Предпазване от самопроизволно движение – задържане на влака на място при спиране или при прекъсване на захранването на спирачната система.

Видове спирачки според производителя

Всеки вид влакова спирачка има своите характеристики, предимства и недостатъци, които определят нейната подходящост за даден вид влак или конкретно приложение.

За това и има доста производители на влакова спирачна система. Тук ще спомена някои от тях:

Knorr-Bremse

KNORR спирачките са един от най-използваните видове влакови спирачки в Европа. Те са разработени от компанията Knorr-Bremse и се характеризират с висока ефективност и надеждност..

Това включва спирачки за леки и тежки влакове, както и специални спирачки за влакове с определени функции. Характеристиките на KNORR варират в зависимост от модела, но обикновено включват възможността за бързо реагиране и голяма ефективност при спиране.

Предимството на KNORR е голямото разнообразие от спирачки, но недостатъкът й е, че тя е сравнително скъпа.

Матросов

Матросов е друг вид влакова спирачка, която е произведена в Русия. Тя е подходяща за употреба в големи и тежки влакове, защото е много здрава и ефективна.

Характеристиките й включват възможността да устои на високи и ниски температури и да издържа на тежки натоварвания.

Предимството на Матросов е нейната здравина и ефективност, но недостатъкът й е, че е много тежка и не толкова лесна за монтаж и демонтаж.

Oerlikon

Oerlikon е вид влакова спирачка, която е сравнително лека и малка. Това я прави подходяща за употреба в по-малки влакове.

Характеристиките й включват добра защита от противозамръзващи течности и възможност за монтиране на вакуумен резервоар.

Предимството на Oerlikon е нейната лекота, която я прави лесна за монтаж и демонтаж, но недостатъкът й е, че не може да устои на тежки натоварвания и е по-малко ефективна от други видове спирачки.

DAKO

DAKO е друг вид влакова спирачка, която е подходяща за леки и средно тежки влакове.

Характеристиките на DAKO включват възможността за автоматично регулиране на силата на спиране, както и ефективност при спиране.

Предимството на DAKO е икономична и ефективна спирачка, която предлага голямо разнообразие от модели за различни нужди. Недостатъкът й е, че не е толкова здрава и ефективна, колкото други видове спирачки за по-тежки влакове.

WABCO-WESTINGHOUSE

WABCO-WESTINGHOUSE спирачките са създадени от две американски компании, WABCO и Westinghouse.

Тя е марка влакови спирачки, която съчетава иновативна технология и голяма ефективност при спиране.

Характеристиките на WABCO-WESTINGHOUSE включват възможността за автоматично регулиране на силата на спиране и бързо реагиране.

Предимството на WABCO-WESTINGHOUSE е нейната ефективност и иновативна технология, но недостатъкът й е, че може да бъде скъпа за закупуване и трудна за монтаж.

Charmilles

Charmilles е марка влакови спирачки, която е известна със своята здравина и ефективност при спиране.

Характеристиките на Charmilles включват възможността за бързо реагиране и добра защита от вредни въздействия.

Предимството на Charmilles е нейната здравина и ефективност, но недостатъкът й е, че може да бъде по-тежка и по-трудна за монтаж и демонтаж.

HARDY

HARDY е друг вид влакова спирачка, която е подходяща за употреба в големи и тежки влакове.

Характеристиките на HARDY включват възможността за регулиране на силата на спиране и голяма ефективност при спиране.

Предимството на HARDY е нейната ефективност и здравина, но недостатъкът й е, че може да бъде скъпа за закупуване.

Всеки вид влакова спирачка има своите характеристики, предимства и недостатъци, които определят нейната подходящост за даден вид влак или конкретно приложение.

Затова е важно да се избере правилният вид спирачка, който да отговаря на нуждите и изискванията на даденото приложение.

Има много различни видове влакови спирачки, като всеки един от тях е разработен, за да отговаря на определени изисквания в зависимост от типа на влака, скоростта му и други фактори. Някои от най-използваните видове влакови спирачки включват:

Влаковите спирачки биват:

1. Автоматична влакова спирачка.
2. Директна спирачка.
3. Ръчна спирачка.
4. Фериботна спирачка.
5. Магнитно-релсова спирачка.
6. Електро-динамична спирачка.
7. Електродинамична реостатна спирачка.
8. Паркинг-спирачка.
9. Рекуперативна спирачка.

С няколко думи ще се постарая да обясня тяхното действие.

Автоматичната влакова спирачка действа на всички возила в състава на влака. Управлява се чрез кранмашинист от локомотива, като задържането става чрез намаляване на налягането в главния въздухопровод на влака. Това е най-често използваната спирачка.

Директна спирачка – тя действа само на локомотива.

Ръчната спирачка – служи за осигуряване на возилата срещу само придвижване.Тя се намира на площадка на самият вагон.

Фериботна спирачка – също като ръчната, но с тази разлика, че се намира от страни на рамата на вагона.

Магнитно-релсовата спирачка – се използва само за екстренно спиране. Тя действа посредством електромагнити, които се залепват за релсите и се влачат по тях.

Електро-динамичната спирачка – преобразува енергията на движение на влака в електрическа (двигателите работят като генератори). При мотрисните влакове това е основна спирачка, при локомотивите е спомагателна.

Паркинг-спирачката – действието е също като на ръчната спирачка, само,че работи с въздух под налягане.

Електродинамичната реостатна спирачка, както и рекуперативната спирачка – е същата като Електро-динамичната, но реостатна е, когато електроенергията се прахосва за стопляне на атмосферата, а рекуперативна е , когато се връща в контактната мрежа.

Спирачен път

Спирачният път е разстоянието, което влакът изминава от момента, в който спирачната система е задействана, до момента, в който влакът спира напълно.

Спирачният път зависи от редица фактори, включително:

 • Скоростта на влака – колкото по-висока е скоростта, толкова по-дълъг е спирачният път.
 • Теглото на влака – по-тежките влакове изискват по-голям спирачен път.
 • Състоянието на релсите – мокрите или заледени релси увеличават спирачния път.
 • Качеството на спирачните механизми – добре поддържаните спирачни механизми осигуряват по-кратък спирачен път.

Поддръжка на влаковите спирачки

Влаковите спирачки трябва да се поддържат редовно, за да се гарантира тяхната безопасност и ефективност.

Поддръжката на влаковите спирачки включва следните дейности:

 • Редовни проверки – проверяват се състоянието на всички компоненти на спирачната система.
 • Ремонт и подмяна – повредените или износени компоненти се ремонтират или заменят.
 • Изпитвания – спирачната система се тества, за да се провери дали работи правилно.

Заключение

Влаковите спирачки са цяла наука. Те са важен компонент на железопътния транспорт. Те осигуряват безопасността на пътниците и служителите и позволяват на влаковете да се движат безопасно и ефективно.

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Avatar photo

Федя Серафиев

ѕріrасhkі.еu е личен уебсайт, който е създаден и подържан от мен - Федя Серафиев. Сайта съм го основал през 2010 година и е насочен главно към влаковите спирачки и всичко свързано към тях. Имам над 30 годишен опит в тестване, peмoнт, пoддpъжĸa и изгpaждaнe нa cпиpaчни cиcтeми от почти всички известни производители. За връзка с мен ТУК