Действие на спирачката с ФВ КЕ

Развитието и усъвършенствуването на функционнния вентил КЕ за автоматична еднокамерна спирачка със сгъстен въздух доведе до създаването на тип спирачка ,който отговаря на всички съвременни траспортно-експлоатационни изисквания.

Тази спирачка е въведена както в пътническите така и в товарните влакове от много страни в света.
Предимството на КЕ спирачка е в това,че тя работи по добре и по сигурно от досегашните видове спирачки и че проблемите в работата и са доста редки.

Действие на КЕ спирачката

Автоматичната спирачка използува като спирачно средство произведения в локомотива и съхраняваш се в главния въздушен резервоар сгъстен въздух под налягане ,не по малко от 8 кг/см.
Идващият от главния въздушен резервоар сгъстен въздух се рудицира в локомотивния спирачен вентил, наречен
кранмашинист,на 5 кг/см и протича през главния въздохопровод и функционенните вентили на отделните вагони в техните запасни въздушни резервоари.

Спирачната уредба на отделния вагон се състои от:

въздохопровод
функционен вентил
запасен въздушен резервоар
спирачен цилиндър

Според това,дали налягането в главния въздухопровод е намалено или увеличено,функционният вентил извършва задържане или разхлабване.Нормалното налягане,при което спирачката е разхлабена,е 5 кг/см

За да започне процесът задържане,налягането в главният въздухопровод се намалява с около 0,3 кг/см2.

Възможното най-голямо налягане в спирачният цилиндър при извършване на задържане се постига при намаляване на налягането с 1,5 кг/см2,т. е. при налягане главният въздухопровод 3,5 кг/мс2.

Ако налягането спирачният цилиндър спадне следствие на не плътност,загубата се допълня автоматично посредством фукционния вентил КЕ.Докато се изравни налягането между спирачният цилиндър и запасния въздушен резервоар,се използува по-голямото налягане в резервоара,а при по-нататъчна необходимост допълнително протича въздух от главния въздухопровод през запасния въздушен резервоар,който въздух се добавя чрез кранмашиниста.
Увеличаването на налягането в главният въздухопровод,води до разхлабване на спирачката.

Когато налягането на въздуха в ГВ се повиши до 4,85 кг/см2,тогава спирачката КЕ се разхлабва напълно и е готова за действие. Въпреки това обаче след пълното разхлабване нормално работно налягане от 5 кг/мс2 трябва отново да се възтанови.
Времето за задържане и разхлабване при бързи спирания,е в зависимост от положението на товаропътническия обръщател.Разхлабването на вагонните спирачки на влака става чрез кранмашиниста.

Ако КЕ вентилът е бил напълно разхлабен чрез задействуване на разхлабителния вентил,в такъв случай трябва да се изчака напълването на командната камера А отново,което става за около 3 минути и след това да се извърши пълно изпробване.

Под действието на сгъстения въздух върху буталото на спирачният цилиндър се получава спирачната сила,големината на която зависи от големината на налягането на сгъстения въздух и от диаметъра на буталото на СЦ.Тази сила се принася от спирачната лостова система върху спирачните калодки.
Увеличаването на натиска на калодките върху колелата на вагона може да стане механично на степени или пневматично без степенно.

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Avatar photo

Федя Серафиев

ѕріrасhkі.еu е личен уебсайт, който е създаден и подържан от мен - Федя Серафиев. Сайта съм го основал през 2010 година и е насочен главно към влаковите спирачки и всичко свързано към тях. Имам над 30 годишен опит в тестване, peмoнт, пoддpъжĸa и изгpaждaнe нa cпиpaчни cиcтeми от почти всички известни производители. За връзка с мен ТУК