Диаметри и метрични единици на тръбите

Диаметрите на тръби са важна характеристика, която се използва в много инженерни и строителни проекти, както и в спирачната сисема на вагоните. В тази публикация ще разгледаме как се измерват диаметрите на тръби и какви са основните разлики между тези две мерни системи.

В метричната система, диаметрите на тръбите се измерват в милиметри. Милиметърът е единица за дължина, която представлява хилядна част от метър. Това означава, че ако имате тръба с диаметър от 50 мм, това е еквивалент на 5 см или 0,05 метра.

Частите от цола се записват като дробна част. Например 1 1/4 (един цол и една четвърт)

Означава се с (“) (секонд). По стойност е равен на 25,4 mm, съгласно измерването в метрична система и на английската мерна единица инч (inch), обозначавана със символа in.

1 in= 1″= 25,4 mm

Първо и най-важно, тъй като тръбите са кухи, те имат външен диаметър и вътрешен диаметър. Това е предизвикало объркване в миналото, тъй като някои индустриални сектори или производители на тръби са избрали да идентифицират външния или вътрешния диаметър като номинален размер на тръбата и така са възникнали проблеми с последователността.

Какво е номинален размер на тръбата?

Номиналният размер на тръба (NPS) е стандартна маркировка, която определя размера на тръбата в имперската система на мерки.

Номиналният размер на тръбата не представлява точния вътрешен диаметър на тръбата, а по-скоро е маркировка, която указва стандартен размер на тръбата. Номиналните размери са базирани на външния диаметър на тръбата и са обикновено закръглени до най-близкото цяло число.

Номиналният размер на тръбата е числото, което определя размера на тръбата. Например, когато кажете 2″ тръба, 2″ е номиналният размер на тази тръба.

Също така е важно да се отбележи, че по практически причини ръбовете на тръбите често са оцветени според техния график и това също е стандартизирано. Зеленото съответства на допълнителна дебелина на светлината, жълтото съответства на малка дебелина, синьо на средна, червено на голяма и бяло на много голяма дебелина на стената.

Важно е да се отбележи, че в метричната система няма номинални размери на тръби. Вместо това, диаметрите на тръбите се измерват директно в милиметри и се използват като точни стойности за размера на тръбата.

Диаметри на тръбите в милиметри

Диаметрите на тръбите се измерват обикновено в милиметри (мм) в метричната система на мерки. Това е мерна система, която се използва в повечето страни по света.

Диаметрите на тръбите се определят като външен диаметър (OD) и вътрешен диаметър (ID).

Обикновено се използва следната конвенция за маркиране на диаметрите на тръбите в метричната система на мерки:

DN (Diámetro Nominal) – това е номиналният диаметър на тръбата и се маркира на тръбите в милиметри. Това е стандартизиран размер, който е определен от международните организации за стандартизация като ISO (Международна организация по стандартизация). Примери за DN размери включват DN15, DN20, DN25 и т.н.

OD (Outer Diameter) – това е външният диаметър на тръбата в милиметри. Това е обикновено по-голямото число, което е маркирано на тръбата и обикновено се използва за определяне на размера на фитингите и другите компоненти, които трябва да се свържат към тръбата.

ID (Inner Diameter) – това е вътрешният диаметър на тръбата в милиметри. Това е обикновено по-малкото число, което може да се изчисли чрез изваждане на дебелината на стената на тръбата от външния диаметър.

Важно е да се отбележи, че диаметрите на тръбите в метричната система на мерки са точни стойности за размера на тръбата, за разлика от номиналните размери в имперската система на мерки. Това прави избора на правилния размер на тръбата много по-лесен и по-точен в метричната система на мерки.

Диаметрите на тръбите в цолове

В имперската система на мерки, диаметрите на тръбите се измерват в цолове (inches). Това е стара мерна система, която все още се използва в България и някои други страни, но в повечето от света се предпочита метричната система на мерки.

Когато говорим за диаметрите на тръбите в имперската система на мерки, използва се следната конвенция за маркиране на размерите:

В имперската система на мерки, диаметрите на тръбите се измерват в цолове (inches). Това е стара мерна система, която все още се използва в САЩ и някои други страни, но в повечето от света се предпочита метричната система на мерки.

Когато говорим за диаметрите на тръбите в имперската система на мерки, използва се следната конвенция за маркиране на размерите:

NPS (Nominal Pipe Size) – това е номиналният размер на тръбата в цолове. Това е стандартизиран размер, който е определен от Американската национална стандартизационна асоциация (ANSI) и се използва като общ термин за описване на размера на тръбите в имперската система на мерки. Примери за NPS размери включват NPS 1/2, NPS 3/4, NPS 1 и т.н.

OD (Outer Diameter) – това е външният диаметър на тръбата в цолове. Това е обикновено по-голямото число, което е маркирано на тръбата и обикновено се използва за определяне на размера на фитингите и другите компоненти, които трябва да се свържат към тръбата.

ID (Inner Diameter) – това е вътрешният диаметър на тръбата в цолове. Това е обикновено по-малкото число, което може да се изчисли чрез изваждане на дебелината на стената на тръбата от външния диаметър.

Един от най-големите недостатъци на използването на диаметри на тръбите в имперската система на мерки е липсата на точност. Например, диаметърът на тръба с номинален размер 1/2″ не е точно 1/2 инча, а по-скоро е около 0.84 инча външен диаметър. Това прави избора на правилния размер на тръбата по-труден и по-малко точен.

В по-долу показаната таблица ще ви покажа връзката между основните мерни единици и размер в милиметри.

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Avatar photo

Федя Серафиев

ѕріrасhkі.еu е личен уебсайт, който е създаден и подържан от мен - Федя Серафиев. Сайта съм го основал през 2010 година и е насочен главно към влаковите спирачки и всичко свързано към тях. Имам над 30 годишен опит в тестване, peмoнт, пoддpъжĸa и изгpaждaнe нa cпиpaчни cиcтeми от почти всички известни производители. За връзка с мен ТУК