Дискова спирачка на вагон

Дискова спирачка е система за задържане и спиране на вагоните чрез натиск върху дисковете на колелата. Тази система се използва за спиране на тежките влакове, като осигурява по-добра ефективност и по-малко износване на компонентите в сравнение с традиционните спирачки с калодки.

Дисковата спирачка на вагон е неразделна част от железопътния транспорт и има голямо значение за безопасността на влаковете и пътниците.

В тази публикация ще разгледаме подробно как работи дисковата спирачка, как се различава от други видове спирачки и как се поддържа.

Как работи дисковата спирачка?

Дисковата спирачка на вагон се състои от диск, захванат на колелото на вагона и спирачни накладки, които се претискат към диска за да се спре движението на вагона. Когато водачът на влака иска да спре, той задейства спирачната система, която увеличава натиска върху спирачните накладки и ги натиска срещу диска на колелото. Това действие причинява триене между диска и спирачните накладки, което забавя колелото и вагона.

Дисковата спирачка има много по-голяма ефективност в сравнение с традиционните спирачки с калодки, тъй като дисковата спирачка може да спре вагона много по-бързо и с по-малко износване на компонентите.

При товарни вагони с дискова спирачка между колелата върху всяка ос на колоосите се намират два спирачни диска, най-често с диаметър 590 mm (или 610 mm) и ширина 170 mm. Възможни са също и други размери.

За всеки спирачен диск има индивидуална лостова спирачна система със собствен спирачен цилиндър. Всяка талига се управлява отделно чрез собствен теглови вентил и товарен спирачен вентил.

Това означава, че всички четири спирачни цилиндъра в една талига се захранват с еднакво налягане. Защита срещу плъзгане по принцип не е налична при товарните вагони.

Как дисковата спирачка на вагон се различава от други видове спирачки?

Дисковата спирачка на вагон се различава от другите видове спирачки по много начини. Най-важното от тях е, че дисковата спирачка е по-ефективна от спирачките с барабан. Това се дължи на факта, че дисковата спирачка има по-голяма повърхност за триене, която позволява по-голямо натрупване на топлина и по-ефективно спиране на колелото.

Освен това дисковата спирачка има по-малко износване на компонентите, защото в нея няма допирни точки между движещите се части. Вместо това се използва фрикцион между диска и спирачните накладки, което намалява износването на компонентите.

Също така, дисковата спирачка е по-лесна за поддръжка, защото накладките може да бъдат лесно заменени при нужда, без да е необходимо разглобяване на цялата система.

Друга важна предимство на дисковата спирачка е, че може да работи по-ефективно дори в мокри условия. Това е поради факта, че дисковата спирачка може да извлича водата по-бързо от повърхността на диска, като по този начин се осигурява по-голяма ефективност на спиране.

Спирачен цилиндър

Спирачните цилиндри за дисковите спирачки имат интегриран механизъм за регулиране, който работи само в посока на износването на накладките (просто действащ).

При смяна на накладките спирачният цилиндър трябва ръчно с регулиращия винт да се завърти обратно в предния край на буталния прът, за да се освободи място за новите, по-дебели спирачни накладки.

Чрез неколкократно задействане и освобождаване на спирачката след смяна на спирачните накладки спирачният цилиндър отново се настройва самостоятелно на фабрично настроения луфт между спирачната накладка и спирачния диск.

При престой в ремонтно депо спирачните цилиндри трябва да се проверят визуално за повреди. Особено внимание трябва да се обърне на уплътнението на гумения маншон за буталния прът, който не трябва да е скъсан или неплътен.

Повредените спирачни цилиндри трябва да се сменят. Поради сложната техника те трябва да се отварят и ремонтират само в одобрени специализирани ремонтни депа.

Лостова спирачна система

При вагони с дискова спирачка за всеки спирачен диск е монтирана отделна лостова спирачна система.

Един спирачен цилиндър работи с два спирачни лоста, които натискат накладкодържача срещу спирачния диск. Спирачните цилиндри са настроени така, че се спазва луфт между спирачния диск и спирачната накладка от макс. 3 mm от всяка страна.

Възникващото износване се компенсира чрез автоматична настройка в спирачния цилиндър. При монтаж на нови спирачни накладки цилиндърът при маншета отпред върху буталния прът трябва отново да се завърти обратно на ръка.

Индикаторно устройство

Върху рамите от всяка страна са поставени индикаторни съоръжения за спирачката. С помощта на тези индикаторни съоръжения може да се провери функцията на спирачката. За всяка талига има налично едно поле, което при налягане в спирачния цилиндър от над 0,4 bar се сменя на червено показание (= спирачката е активна).

Ако налягането в спирачния цилиндър е по-малко, тогава това се изобразява чрез зелено показание. Ако спирачката е изключена (повече няма налягане в спомагателните резервоари за въздух), тогава това се показва чрез бяло показание с черен Х.

Повредените индикаторни съоръжения трябва да бъдат сменени, също и когато наблюдателното прозорче е пълно с вода от кондензат.

ВНИМАНИЕ:

Тези показания работят на пневматичен принцип, т.е. те реагират на размера на налягането в спирачния цилиндър, а не на физическото движение на лостовата спирачна система или на натиска на спирачните накладки върху спирачния диск. Блокирали лостови спирачни системи не могат да бъдат разпознати така.

Поради това, в случай на дефектна спирачка и задействането и освобождаването на спирачните накладки върху спирачния диск трябва да се проверят също оптично / механично.

Как се поддържа дисковата спирачка на вагон?

Поддръжката на дисковата спирачка на вагона е много важна за гарантиране на безопасността на пътниците и ефективността на спирачната система. Редовната проверка и поддръжка на дисковата спирачка е критично важна за избягване на проблеми, свързани с неефективност на спирачната система.

Една от най-важните задачи при поддръжката на дисковата спирачка е редовната проверка на накладките. Накладките трябва да се заменят, когато дебелината им стане по-малка от минималната допустима стойност. Това ще гарантира, че спирачната система на вагона работи ефективно.

Друг важен аспект на поддръжката на дисковата спирачка е редовната проверка на диска на колелото. Дискът трябва да се проверява редовно за наличие на вдлъбнатини, протрити или други видими забележки. Ако има каквито и да е забележки по диска, трябва да бъде заменен.

Заключение

Дисковата спирачка на вагон е от решаващо значение за безопасността на пътниците и персонала в железопътния транспорт.

В статията са разгледани нейните предимства пред други видове спирачки, включително по-висока ефективност и по-лесна поддръжка.

Описани са основните компоненти на системата и как се извършва поддръжката им, с акцент върху важността на редовната проверка на накладките и дисковете на колелото.


Тя е много по-ефективна от другите видове спирачки и е по-лесна за поддръжка.
В крайна сметка, дисковата спирачка на вагон е необходима за гарантиране на безопасността на пътниците и екипа, и е важна част от железопътния транспорт.

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Avatar photo

Федя Серафиев

ѕріrасhkі.еu е личен уебсайт, който е създаден и подържан от мен - Федя Серафиев. Сайта съм го основал през 2010 година и е насочен главно към влаковите спирачки и всичко свързано към тях. Имам над 30 годишен опит в тестване, peмoнт, пoддpъжĸa и изгpaждaнe нa cпиpaчни cиcтeми от почти всички известни производители. За връзка с мен ТУК