Дискова спирачка на товарни вагони

При товарни вагони с дискова спирачка между колелата върху всяка ос на колоосите се намират два спирачни диска, най-често с диаметър 590 mm (или 610 mm) и ширина 170 mm. Възможни са също и други размери.

За всеки спирачен диск има индивидуална лостова спирачна система със собствен спирачен цилиндър. Всяка талига се управлява отделно чрез собствен теглови вентил и товарен спирачен вентил.

Това означава, че всички четири спирачни цилиндъра в една талига се захранват с еднакво налягане. Защита срещу плъзгане по принцип не е налична при товарните вагони.

Индикаторно устройство

Върху рамите от всяка страна са поставени индикаторни съоръжения за спирачката. С помощта на тези индикаторни съоръжения може да се провери функцията на спирачката. За всяка талига има налично едно поле, което при налягане в спирачния цилиндър от над 0,4 bar се сменя на червено показание (= спирачката е активна).

Ако налягането в спирачния цилиндър е по-малко, тогава това се изобразява чрез зелено показание. Ако спирачката е изключена (повече няма налягане в спомагателните резервоари за въздух), тогава това се показва чрез бяло показание с черен Х.
Повредените индикаторни съоръжения трябва да бъдат сменени, също и когато наблюдателното прозорче е пълно с вода от кондензат.

ВНИМАНИЕ:

Тези показания работят на пневматичен принцип, т.е. те реагират на размера на налягането в спирачния цилиндър, а не на физическото движение на лостовата спирачна система или на натиска на спирачните накладки върху спирачния диск. Блокирали лостови спирачни системи не могат да бъдат разпознати така.

Поради това, в случай на дефектна спирачка и задействането и освобождаването на спирачните накладки върху спирачния диск трябва да се проверят също оптично / механично.

Спирачен цилиндър

Спирачните цилиндри за дисковите спирачки имат интегриран механизъм за регулиране, който работи само в посока на износването на накладките (просто действащ).

При смяна на накладките поради това спирачният цилиндър трябва ръчно с  регулиращия винт да се завърти обратно в предния край на буталния прът, за да се освободи място за новите, по-дебели спирачни накладки.

Чрез няколкократно задействане и освобождаване на спирачката след смяна на спирачните накладки спирачният цилиндър отново се настройва самостоятелно на фабрично настроения луфт между спирачната накладка и спирачния диск.

При престой в ремонтно депо спирачните цилиндри трябва да се проверят визуално за повреди. Особено внимание трябва да се обърне на уплътнението на гумения маншон за буталния прът, който не трябва да е скъсан или неплътен.

Повредените спирачни цилиндри трябва да се сменят. Поради сложната техника те трябва да се отварят и ремонтират само в одобрени специализирани ремонтни депа.

Лостова спирачна система

При товарни вагони с дискова спирачка за всеки спирачен диск е монтирана отделна лостова спирачна система.

Един спирачен цилиндър работи с два спирачни лоста, които натискат накладкодържача срещу спирачния диск. Спирачните цилиндри са настроени така, че се спазва луфт между спирачния диск и спирачната накладка от макс. 3 mm от всяка страна.

Възникващото износване се компенсира чрез автоматична настройка в спирачния цилиндър. При монтаж на нови спирачни накладки цилиндърът при маншета отпред върху буталния прът трябва отново да се завърти обратно на ръка

.

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Avatar photo

Федя Серафиев

ѕріrасhkі.еu е личен уебсайт, който е създаден и подържан от мен - Федя Серафиев. Сайта съм го основал през 2010 година и е насочен главно към влаковите спирачки и всичко свързано към тях. Имам над 30 годишен опит в тестване, peмoнт, пoддpъжĸa и изгpaждaнe нa cпиpaчни cиcтeми от почти всички известни производители. За връзка с мен ТУК