Електрическо спиране

Общи сведения. Електрическо се нарича спирането на локомотива или влака чрез създаването на съпротивителен момент в тяговите електродвигатели.

По принцип електрическото спиране е двигателно (спиране чрез превключване) и генераторно.
От своя страна генераторното спиране е динамично или реостатно (когато генераторът захранва с произвежданата от него електроенергия специално товарно съпротивление) и рекуперативно (когато генераторът връща произведената в него електроенергия в контактната мрежа).

При електрическото спиране, осъществявано чрез противовключване, се осъществява реверсиране на тяговите двигатели, при което те работят като консуматори на енергия, развивайки въртящ момент, обратен на посоката на търкаляне на локомотивните колсооси.

Спирането чрез противовключване на тяговите електродвигатели почти не се прилага при електрическите руднични локомотиви поради резките динамични натоварвания, които то създава за двигателя и силовата предавка.

При генераторното електрическо спиране котвата на тяговия двигател запазва посоката на въртенето си, като въртенето се поддържа от запасената във влака кинетична енергия;

При динамичното (реостатното) спиране произведената електрическа енергия се превръща в джаулова топлина (посредством спирачното съпротивление), която се разсейва в околното пространство.

При рекуперативното спиране произведената електроенергия се връща в контактната мрежа и следователно може да бъде оползотворена от другите локомотиви. Прилагането на рекуперативното спиране е възможно при наклон на релсовия път над 5–6‰. При интензивно движение на електрически влакове по релсови пътища, съдържащи наклони 20-25‰ разходът на електроенергия може да бъде намален с около 20-30% вследствие прилагането на рекуперативното спиране.

Прилагането на рекуперативното спиране при електрическата тяга за постоянен ток среща големи затруднения поради неустойчивата съвместна работа на серийните генератори с контактната мрежа. Този техен недостатък може да бъде отстранен при паралелно включване на възбудителните намотки на тяговите двигатели за случаите, когато са в генераторен режим, обаче това е свързано с усложняване на електрическата схема на локомотива, с увеличаване количеството и общата маса на електрическата апаратура. Поради тези причини рудничните локомотиви не са приспособени за рекуперативно спиране.
Най-голямо приложение в постояннотоковите руднични електролокомотиви намира електрическото динамично спиране.

 

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Avatar photo

Федя Серафиев

ѕріrасhkі.еu е личен уебсайт, който е създаден и подържан от мен - Федя Серафиев. Сайта съм го основал през 2010 година и е насочен главно към влаковите спирачки и всичко свързано към тях. Имам над 30 годишен опит в тестване, peмoнт, пoддpъжĸa и изгpaждaнe нa cпиpaчни cиcтeми от почти всички известни производители. За връзка с мен ТУК