Елементи на пневматичната част на спирачната уредба

Пневматичната част включва множество елементи – компресори, регулатори на налягането, кранмашинист, въздушни резервоари, спирачни цилиндри, въздухопроводи, кранове, съединителни ръкави, клапани с различно предназначение, филтри и др. Един от най-важните елементи е функционният вентил.

В локомотивите на БДЖ се използват различни по конструкция и възможности, функционални вентили: за товарни или пътнически влакове; обикновени и бързодействащи; от различни фирми – производители и марки – Кнор, Оерликон,Шкода, Уестингхаус,  и др.

В качеството на пример ще бъде разгледано устройството и действието на обикновен функционен вентил “Кнор за спирачна уредба със степенно задържане и безстепенно рзхлабване.

Той намира широко приложение при локомотиви, мотриси и други тягови возила. Функционният вентил “Кнор” се състои от корпус 1 и капак 2.

В тялото е поместено вертикално движещо се бутало 9 с рамка 5. То разделя вътрешността на две камери – долна D, свързана с главния въздухопровод и горна – шибърна, свързана с помощния резервоар чрез капака К. Към рамката е прикрепен плосък шибър 6, притиснат към шибърната втулка от плоската пружина 12. Шибърът има свободен ход около 3,5 mm. Към рамката на буталото е прикрепен степенният вентил 7 който влиза в канала е на шибъра.

Вентилът има три отвора за връзка с тръбопроводи – към главния въздуховод L, към помощния резервоар В и към спирачния цилиндър С. Отворът 14 е калиброван и зависи от големината на спирачния цилиндър. Действието на функционния вентил е следното. Зареждане. Сгъстен въздух от главния въздухопровод през входа L, камерата D притиска буталото заедно с шибъра и степенния вентил, в горно положение и през каналите d и f се подава към отвора К за помощния резервоар. Спирачният цилиндър през каналите в, h, c и дюзата 14 се свързва с атмосферата. Задържане.

При понижаване на налягането в главния въздухопровод (респективно в камера D) буталото 9 със степенния вентил и шибъра се премества в крайно долно положение. През каналите К, n, e и а помощният резервоар се свързва със спирачният цилиндър. Протичането на сгъстен въздух към спирачния цилиндър ще продължи докато налягането в камерата на буталото 9 стане по-ниско от това в главния въздухопровод. Тогава буталото и степенния вентил се придвижват нагоре без шибъра и се затваря канала n, прекъсва се връзката между помощния резервоар и цилиндъра. Задържането се преустановява. Така може да се реализира степенно задържане. Разхлабване.

При увеличаване на налягането в главния въздухопровод с 0,15−0,2 МРа над това в шибърната камера буталото 9 заедно с шибъра и степенния вентил 7 се връща в положение зареждане  което съвпада с разхлабване.

Не може да се реализира степенно разхлабване защото не може да се получи по-високо налягане в шибърната камера от това в главния въздухопровод. Напълването на спирачния цилиндър до налягане 0,35 МРа при внезапно задържане става за 6 – 10 s, а разхлабването до налягане 0,04 МРа – за 10 –15 s.

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Avatar photo

Федя Серафиев

ѕріrасhkі.еu е личен уебсайт, който е създаден и подържан от мен - Федя Серафиев. Сайта съм го основал през 2010 година и е насочен главно към влаковите спирачки и всичко свързано към тях. Имам над 30 годишен опит в тестване, peмoнт, пoддpъжĸa и изгpaждaнe нa cпиpaчни cиcтeми от почти всички известни производители. За връзка с мен ТУК