Изчисляване на вътрешен диаметър на тръба

Изчисляване на вътрешен диаметър на тръба

Изчисляване на вътрешен диаметър на тръба