Изчисляване спирачна маса на вагон

Изчисляване спирачна маса на вагон

Тегло на вагона (в килограми):

Сила на спирачната система (в проценти):


Минимална спирачна маса: