Какво е спирачна маса на вагон и как се изчислява?

Спирачната маса на вагон е важна характеристика, която определя необходимото количество маса, което трябва да бъде приложено върху вагона, за да се осигури ефективно спиране при движение на влак. Това е важна техническа характеристика, която се използва в железопътния транспорт за гарантиране на безопасността и контролирането на движението на влаковете.

С други думи, спирачната маса е теоретична величина, която показва при зададен спирачен път и зададена спирачна сила каква маса може да бъде спряна в рамките на този спирачен път.

Спирачната маса на вагон се изчислява по формулата B = (m x λ)/100.

B е необходимата спирачна маса на влака в тонове, m е брутната маса на влака в тонове, а λ (ламбда) е необходимият спирачен процент.

Тази формула позволява на инженерите и железопътните оператори да определят количеството спирачна маса, което е необходимо за спиране на вагоните на определена скорост и дадено спирачно разстояние.

Ефективност на работа

Ефективната работа на спирачната система на вагона е от особена важност за безопасното функциониране на железопътния транспорт. Когато е необходимо да се спре влак, спирачната система на вагона генерира сила, която се предава до колелата, забавяйки движението на влака и намалявайки скоростта му до желаното ниво.

За да се осигури ефективно спиране, необходимото количество спирачна маса трябва да бъде правилно изчислено и приложено върху вагона.

Изчисляването на спирачната маса на вагон е сложен процес, който включва различни фактори и параметри. Един от основните фактори, които влияят на необходимата спирачна маса на вагона, е брутната маса на влака. По-голямата брутна маса на влака обикновено изисква по-голямо количество спрична маса, за да може влакът да бъде спрян ефективно и безопасно.

Освен брутната маса на влака, други фактори, които могат да влияят на изчисляването на спирачната маса на вагона, са скоростта на влака, спирачните характеристики на вагона, включително спирачната мощност и типа на спирачната система, както и спирачното разстояние, което е необходимо за спиране на влака при определена скорост и условия на пътя.

Ламбда (λ), който е един от параметрите в формулата за изчисляване на спирачната маса, представлява спирачния процент, т.е. процентното отношение между спирачната маса на вагона и брутната му маса.

Той може да бъде определен от операторите на железопътния транспорт в съответствие със специфичните изисквания и норми за определената линия, условия на пътя и тип на вагона.

Обикновено ламбада може да варира между 10% и 30%, като по-високите стойности на ламбада указват по-голямо количество спирачна маса, което е необходимо за спиране на вагона.

Ако спирачните маси на някои вагони не са отбелязани или са нечетливи, те се определят, както следва:

За пътнически вагони:

  а) при положение на режимния обръщател “бърз влак” – режим “R” – 1,5 от тарата на вагона;
  б) при положение на режимните обръщатели “пътн. влак” – режим “Р” – тарата на вагона;
  в) при положение на режимните обръщатели “товарен влак” – режим “G” – 0,8 от тарата на
  вагона;
  г) за вагони за междурелсие 1520 мм, не носещи знака RIC и чиято спирачна система има
  само режим “Р” – 0,9 от тарата на вагона;

  За товарните вагони:

   а) при положение на режимните товарообръщатели “празен вагон” – 0,8 от тарата на вагона;
   б) при положение на режимните товарообръщатели “натоварен вагон” – 0,5 от брутната
   маса на вагона;

   в) при вагони с автоматично безстепенно регулиране на спирачната сила (GР-А) за
   спирачна маса се взема:

   при празен вагон – тарата на вагона;

   при натоварен вагон – 0,7 от брутната маса на вагона;

   при използване на ръчната спирачка – 20 т.

   Един влак се счита за осигурен със спирачна маса, когато наличната е равна или по-голяма от необходимата спирачна маса.

   Може да ви е интересно да видите още:

   Изчисляване на спирачна маса на вагон

   Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

   Avatar photo

   Федя Серафиев

   ѕріrасhkі.еu е личен уебсайт, който е създаден и подържан от мен - Федя Серафиев. Сайта съм го основал през 2010 година и е насочен главно към влаковите спирачки и всичко свързано към тях. Имам над 30 годишен опит в тестване, peмoнт, пoддpъжĸa и изгpaждaнe нa cпиpaчни cиcтeми от почти всички известни производители. За връзка с мен ТУК