Конвертор: цолове в милиметри

Конвертор: цолове в милиметри

.donate-button { background-color: yellow; color: black; font-weight: bold; padding: 10px 20px; border-radius: 7px; text-decoration: none; margin-right: 10px; /* Разтояние между бутоните */ } /* Медиа заявка за резолюции под 1280px */ @media screen and (max-width: 1280px) { .donate-button { display: block; /* Бутоните да бъдат блокови и един под друг */ margin-top: 10px; /* Разтояние между бутоните при ниска резолюция */ margin-right: 0; /* Изчистване на маргиналната дясна страна */ } }