Малко история за ВРЗ-99 АД

  ВРЗ-99 АД гр.Септември е създаден през 1941 година като Вагоноремонтна работилница,като дейността и е включвала извършването на среден ремонт на   пътнически и товарни вагони, с междурелсие 760мм и 1435мм.

През периода 1971-1975 година се построяват халета за ремонт на пътнически вагони, които по-късно се превръщат в халета за всички видове вагони с междурелсие 1435 мм.

През м.януари 1971год.с решение на Министерството на Транспорта се учредява като Вагоноремонтна база на пряко подчинение на Генерална Дирекция на Български Държавни железници.

През 1983 година е изграден първият в България цех за ремонт и преокомплектоване на колооси. До момента “ВРЗавод-99”-АД, гр.Септември, остава единствения завод в страната, който извършва ремонт и преокомплектоване на колооси.

През 1990 год. предприятието прераства във Вагоноремонтен завод към ж.п.промишленост на Национална Компания ”БДЖ”.

На 24.06.1999 година е извършена регистрация на “Вагоноремонтен завод 99”- АД, което става правоприемник на “Вагоноремонтен завод” вследствие извършената приватизация.
Предмета на дейност на Дружеството е: ”Ремонт на подвижен ж.п. състав; външно и вътрешно търговска дейност с всякакви разрешени от закона стоки, реекспорт, бартерни сделки; Всякакъв вид разрешена от закона производствена дейност; Представителство и агентство на български и чуждестранни фирми и лица,.”

(Статията този месец е посетена 366 пъти, 1 посещения днес)

Може да харесате още...