Маркировки на вагони и тяхното значение

Всеки вагон, който се движи по железопътната мрежа, е маркиран с редица символи и цифри. Тези маркировки не са просто декорация, а имат конкретно значение за железопътната индустрия. В тази статия ще разгледаме някои от най-често срещаните маркировки на вагони и тяхното значение.

UIC маркировка

UIC маркировката е международен стандарт за маркиране на вагони и се използва в цяла Европа. Тя съдържа информация за страната на произход, типа на вагона, максималното му натоварване, дължината и други характеристики. UIC маркировката се състои от букви и цифри, като първите две букви указват на страната на произход, след което следват цифри, които указват на типа на вагона.

Маркировка за тегло и размери

Маркировката за тегло и размери се използва за да определи максималното натоварване на вагона, както и размерите му. Тази маркировка съдържа информация за максималното тегло на товара, който може да се пренася във вагона, както и височината, ширината и дължината на вагона.

Маркировка за типа на товара

Маркировката за типа на товара се използва за да определи какъв вид товар се пренася във вагона. Тази маркировка може да бъде различна в зависимост от вида на товара, който се пренася. Например, ако товарът е опасен, маркировката ще съдържа информация за опасността, която представлява.

Маркировка за принадлежността на железопътната компания

Маркировката за принадлежността на железопътната компания се използва за да определи коя компания е собственик на вагона. Тази маркировка може да бъде различна в зависимост от държавата, в която се намира вагона.

Маркировка за ремонт

Маркировката за ремонт се използва за да определи дали вагона е бил ремонтиран и кога е бил напоследък ремонтиран. Тази маркировка може да бъде различна в зависимост от железопътната компания и държавата, в която се намира вагона.

Маркировка за дата на производство

Маркировката за дата на производство се използва за да определи кога е бил произведен вагона. Тази маркировка може да бъде различна в зависимост от железопътната компания и държавата, в която се намира вагона.

Маркировка за номер на вагона

Маркировката за номер на вагона се използва за да определи уникалния идентификатор на вагона. Тази маркировка е важна за следене на вагоните и за определяне на тяхното местоположение.

Какво означават номерата на вагоните

Номерата на вагоните представляват уникални идентификатори, които се използват за разпознаване на всеки вагон в железопътния транспорт. Те са важни не само за идентификацията на вагоните, но и за водене на точни записи за техния движение и поддръжка.

Номерата на вагоните могат да съдържат различни типове информация, в зависимост от системата за маркиране, използвана от съответната железопътна компания.

Обикновено те включват цифри, които указват националността на вагона, типа му, годината на производство и уникален номер.

Mаркировки на вагони и тяхното значение

Основни означения:

Означението се състои от 12 цифрен.

При товарни вагони:

02-52-1500 190-7

При пътнически вагони:

02-52-1500 190-7

02 – първа и втора цифра – показват режима на обмен по RIV.

52 – трета и четвърта цифра – администрацията собственик на вагона.

1 – пета цифра – серия на вагона. (Пета и шеста цифри при пътнически вагони.)

500 – шеста, седма и осма цифри – експлоатационно-технически характеристики. (Седма и осма цифри при пътнически вагони.)

190 – девета, десета и единадесета цифри – пореден номер на вагона в серията.

7 – дванадесета цифра – контролна цифра, показваща дали правилно са изписани останалите цифри от означението. Образува се, като цифрите, стоящи на нечетно поредно място се умножават с 2, а цифрите, стоящи на четно поредно място се умножават с 1. Така получените произведения се сумират. Събират се само едно цифрени числа, 10 се събира като 1+0 и т.н. Числото, което допълва сбора до пълна десетица представлява контролното число.

02-52-1500 190-7

xx-xx-xxxx-xxx

21-21-2121-212

———————

0+2+1+0+2+2+5+0+0+2+9+0 = 23 -> Контролно число = 7

Категории на вагоните:

1 – G – покрити товарни вагони обикновена конструкция, най-малко с 8 вентилационни отвора;

2 – H – покрити товарни вагони специална конструкция;

3 – K, O, R – платформени вагони обикновена конструкция, като K, O – осни, а R – талигови;

4 – L, S – платформени вагони специална конструкция, като L – осни, а S – талигови;

5 – E – открити товарни вагони обикновена конструкция;

6 – F – открити товарни вагони специална конструкция (Хопери);

7 – Z – цистерни;

8 – I – хладилни вагони;

9 – U – вагони, които не спадат към 2, 4, 6 и 7;

0 – T – вагони с подвижен покрив;

Основни знаци по вагоните:

– Собствена маса на вагона

– Спирачна маса на ръчната спирачка

– Разстояние от буфер до буфер

– Товарно разстояние

– Товарна площ на вагона

– Полезен обем на резервоара на вагон-цистерна

– Товароносимост на ос според класа път за скорости до 75км/ч

– S – до 100км/ч

– SS – до 120км/ч

– Знак за ревизия на вагона, където:

1 – през колко години подлежи на ревизия;

2 – знак за ревизия;

3 – място, където е извършена последната ревизия;

4 – дата, на която е извършена последната ревизия;

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Avatar photo

Федя Серафиев

ѕріrасhkі.еu е личен уебсайт, който е създаден и подържан от мен - Федя Серафиев. Сайта съм го основал през 2010 година и е насочен главно към влаковите спирачки и всичко свързано към тях. Имам над 30 годишен опит в тестване, peмoнт, пoддpъжĸa и изгpaждaнe нa cпиpaчни cиcтeми от почти всички известни производители. За връзка с мен ТУК