МЕХАНИЧНО СПИРАНЕ

  1. Общи сведения за механичните спирачки.

Всяка механична спирачка се състои от:

а) триеща двойка, предизвикваща непосредствено появата на спирачната сила;

б) източник на притискаща сила;

в) спирачна лостова предавка, свързваща източника на притискащата сила с активния

елемент на триещата двойка;

г) управляващ механизъм.

В локомотивните механични спирачки активният (управляемият) елемент на триещата двойка като правило е челюст, като според вида на елемента, към който тази челюст се притиска (ходово колело, диск, барабан или релса), спирачката съответно се нарича колесна, дискова, барабанна или релсова.

Колесните механични спирачки са намерили най-широко приложение в рудничните локомотиви и са тяхното основно спирачно средство. Недостатъкът на този вид спирачки се състои в това, че периферията на бандажа постоянно се замърсява от търкалянето по релсата, поради което коефициентът на триене между челюстта и колелото се изменя.

При дисковите и барабанните спирачки работните повърхности на триещата двойка са защитени от замърсяване. Въпреки това прeдимство тези спирачки намират ограничено приложение в рудничните локомотиви поради липсата на достатъчно свободно пространство (особено при минните локомотиви) за тяхното монтиране между ходовите колела на колооста.

Релсовите спирачки се използуват само като допълнителни спирачки.

Колесните челюстни спирачки биват с едностранно  и двустранно действие. Предимството на първите се състои в задействуването им чрез сравнително проста лостова предавка, а недостатъкът им – в предаването на силата, притискаща челюстта към колелото, директно в лагерите на колооста. Предимството на двустранно действуващата челюстна спирачка е, че натисковите сили на двете челюсти взаимно се компенсират, при което и натоварването (а следователно и износването) на колодките при създаванета на една и съща спирачна сила ще е двойно по малко, отколкото при едностранната спирачка.

Дисковите и барабанните  челюстни спирачки като правило са с двустранно действие.

Механичните спирачки на рудничните локомотиви са с ръчно, пневматично, хидравлично, електромагнитно и комбинирано задвижване.

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Avatar photo

Федя Серафиев

ѕріrасhkі.еu е личен уебсайт, който е създаден и подържан от мен - Федя Серафиев. Сайта съм го основал през 2010 година и е насочен главно към влаковите спирачки и всичко свързано към тях. Имам над 30 годишен опит в тестване, peмoнт, пoддpъжĸa и изгpaждaнe нa cпиpaчни cиcтeми от почти всички известни производители. За връзка с мен ТУК