Монтаж,контрол и поддръжка на въздухопроводни компоненти

(1) Към въздухопроводните компоненти се причисляват контейнера за въздух (въздушен резервоар), главния въздухопровод и съединителните звена.

(2) Въздушният резервоар на спирачното съоръжение- наречен по- нататък контейнер за въздух- трябва да бъде изпълнен по допустим начин за конструиране . Допустимия начин за изграждане е написан на табелката с данни на контейнера или при стоманените корпуси на записка директно от завода производител.

(3) Производителите на въздушни контейнери и производителите на товарни вагони трябва да вземат следното в предвид при изготвянето и монтажа на спирачни въздушни контейнери:

– използването на променена табелка на контейнера, включително закрепването

– монтаж на отводнителен щуцер с ограничител

– Боядисване на контейнера преди монтаж

– Употреба на уплътнителен слой между обтегателните ленти и контейнера.Тези правила важат при новото строителство, при рециклиране и подмяна.

(4) Въздушните контейнери трябва планово отново да бъдат проверявани. За въздушните контейнери на спирачните устройства повторяемите прегледи са урегулирани в това приложение под точка 3.

(5) Доколкото е необходимо ,нарежданията за частите на съоръжението , както и тези, които касаят съхраняването на въздушните контейнери и монтажа им , също са определени в това приложение.

2. Обем на въздушните контейнери при товарните вагони

Станалото наложително повишаване на обема на въздушните контейнери поради повишаването на налягане С от3,6 на 3,8 bar е осидно само за новото строителство ,респективно за преработените конструкции.

По- голям обем въздух трябва да се предвиди при следните мерки за преработване :

– При всички модернизации

– при смяна на стар резервоар върху нова рама и на нов резервоар върху стара рама

10“ Спирачен цилиндър 57 L вместо 40 l
—————————————————-
12“ Спирачен цилиндър 75 L вместо 57 l
—————————————————-
14“ Спирачен цилиндър 100 L вместо 75 l
—————————————————–
16“ Спирачен цилиндър 125 L вместо 100 l

3.1 Срокове и възрастови граници

(1) Der Обхвата на работите и сроковете за повторяемите проверки са урегулирани в DIN EN 286-3 (виж също приложение 3, точка 5).

(2) Повторяеми проверки се извършват само от човек, компетентен по контейнерите.

(3) При въздушни контейнери от група A важат контролните и работни стъпки съгласно DIN EN 286-3, приложение G. Извън това не са необходими никакви други мерки.

При въздушните контейнери от група B , в зависимост от датата на прегледа и сроковете за проверка , може да е наложителна една допълнителна проверка. Тази проверка е посочена в DIN EN 286-3 , приложение H .

(4) Сроковете за проверка на въздушните контейнери трябва да се уеднаквят с тези за преглед на превозното средство.

(5) Максималната възрастова граница на въздушните контейнери не трябва да превишава 40 години.

3.2 Изпълнение

(1) Ако наложителната контрола не може да се проведе на монтирания контейнер, същият се демонтира. Решението затова се взема от компетентния специалист. Замърсяванията се отстраняват до положение , при което външната и вътрешна стена на контейнера да може безупречно да бъде оценена.

(2) Проверява се външното и вътрешно състояние на повърхностите . Въздушни контейнери с малки ръждиви петна се считат за изправни . Въздушни контейнери с дълбоки ръждиви петна, корозионни гнезда, пукнатини, щети по заваръчните шевове или остроръбести деформации трябва да се подменят.

(3) Вътрешните стени на контейнера се напръскват с антикорозионно масло. За целта отвътре той трябва да е изцяло сух .
Ако е необходимо ,външната защитна боя се опреснява или подновява.

Ако контейнерите на вагоните са проверявани в демонтирано състояние , при монтиране се използват защитаващи от ръжда уплътняващи ленти.

(4) При контейнери , които ще продължат да се употребяват, компетентното лице потвърждава извършената проверка чрез набиване върху табелката на контейнера на неговия контролен знак , както и контролната дата (месец и година). Ако въздушния контейнер е бил подложен на вътрешна/ външна интервенция , се добавя буквата „I”.

Контролните потвърждения се отпечатват на предвидените за целта полета. При по-старите табелки без обособени полета датите се нанасят по ръба на табелката.

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Avatar photo

Федя Серафиев

ѕріrасhkі.еu е личен уебсайт, който е създаден и подържан от мен - Федя Серафиев. Сайта съм го основал през 2010 година и е насочен главно към влаковите спирачки и всичко свързано към тях. Имам над 30 годишен опит в тестване, peмoнт, пoддpъжĸa и изгpaждaнe нa cпиpaчни cиcтeми от почти всички известни производители. За връзка с мен ТУК