ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЛАКОВЕТЕ СЪС СПИРАЧНА МАСА

Раздел I
Общи положения

Чл. 305.

(1) Всички категории влакове (пътнически, смесени и товарни) се осигуряват с необходима спирачна маса от начална до крайна гара, изчислена по нормативен спирачен процент, записан до номера на влака в книжка-разписание.
(2) Локалните товарни влакове и маневрените влакове се осигуряват с необходима спирачна маса за отделните междугария. Минималният нормативен спирачен процент за отделните междугария е даден в таблица в книжка-разписание.
(3) Нормативен спирачен процент е спирачният процент, определен с отчитане на ефективността на спирачните системи на тяговия и вагонния подвижен състав и с изискванията на експлоатацията във вътрешно и международно движение на влаковете. Нормативните спирачни проценти за всяка категория влак се определят ежегодно или за по-дълъг период от време и са дадени в таблица в книжка-разписание.

Чл. 306. Необходимата спирачна маса, която при внезапно задържане на автоматичната спирачка осигурява спирането на влака на определеното за дадено междугарие предсигнално спирачно разстояние, се изчислява по формулата:

m. λ
В = __________ , където:
100

B e необходимата спирачна маса на влака в тонове; m – брутната маса на влака в тонове;

λ (ламбда) – нормативният спирачен процент, който представлява необходимата спирачна маса за спиране на 100 т маса от влака.

Чл. 307.
(1) Предсигнално спирачно разстояние (базисен спирачен път) е разстоянието, в рамките на което влак, движещ се с допустима скорост по спирачка и осигурен с необходимата спирачна маса, трябва да спре, дори и при действие на най-неблагоприятни фактори в процеса на спиране.
(2) Предсигналните спирачни разстояния за нормалните жп линии са 1200, 1000 и 700 м, а за теснопътните – 400 м. Предсигналните спирачни разстояния за междугарията са посочени в таблица V на книжка-разписание.

Чл. 308.
(1) Спирачен път е разстоянието, което един влак изминава от момента на внезапно задържане на спирачката до окончателното му спиране.
(2) Спирачният път задължително не надвишава предсигналното спирачно разстояние за даденото междугарие.

Чл. 309.
(1) По нормативния спирачен процент, меродавните наклони по спирачка, режима на спирачката и предсигналните спирачни разстояния се определят допустимите скорости по спирачка за отделните междугария.
(2) Параметрите спирачен процент, допустима скорост, меродавен наклон, режим на спирачката и предсигнално спирачно разстояние са свързани в спирачни таблици (табл. 1 – 8) съгласно приложение № 5.
(3) Меродавните наклони по спирачка са определени за всички междугария и са дадени в таблица съгласно приложение № 6.

Чл. 310.
(1) Наличната спирачна маса на един влак е сумата от спирачните маси на отделните вагони в състава на влака, които имат изправни и обслужвани спирачни системи.
(2) Спирачната маса на пътническите вагони е отбeлязана върху табелите на режимните обръщатели на автоматичната спирачка или върху рамата на вагона.
(3) Спирачните маси на товарните вагони са отбелязани върху товарообръщателните табели или с шаблон върху рамата на вагона.
(4) Ако спирачните маси на някои вагони не са отбелязани или са нечетливи, те се определят, както следва:
1. за пътнически вагони:
а) при положение на режимния обръщател “бърз влак” – режим “R” или “R” – 1,5 от тарата на вагона;
б) при положение на режимните обръщатели “пътн. влак” – режим “Р” – тарата на вагона;
в) при положение на режимните обръщатели “товарен влак” – режим “G” – 0,8 от тарата на вагона;
г) за вагони за междурелсие 1520 мм, неносещи знака RIC и чиято спирачна система има само режим “Р” – 0,9 от тарата на вагона;
2. за товарните вагони:
а) при положение на режимните товарообръщатели “празен вагон” – 0,8 от тарата на вагона;
б) при положение на режимните товарообръщатели “натоварен вагон” – 0,5 от брутната маса на вагона;
в) при вагони с автоматично безстепенно регулиране на спирачната сила (GР-А) за спирачна маса се взема:
аа) при празен вагон – тарата на вагона;
бб) при натоварен вагон – 0,7 от брутната маса на вагона; г) при използване на ръчната спирачка – 20 т.

Чл. 311.
(1) Един влак се счита за осигурен със спирачна маса, когато наличната е равна или по-голяма от необходимата спирачна маса. (2) Служебната маса на локомотивите не се включва към масата на влака.
(3) Спирачната маса на влаковите локомотиви не се включва към наличната спирачна маса на влака.
(4) Изолираните локомотиви се движат в междугарията с допустими скорости, дадени в таблица в книжка-разписание, които са определени по наличната им спирачна маса.

Може да ви е интересно да видите още:

Изчисляване на спирачна маса на вагон

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Avatar photo

Федя Серафиев

ѕріrасhkі.еu е личен уебсайт, който е създаден и подържан от мен - Федя Серафиев. Сайта съм го основал през 2010 година и е насочен главно към влаковите спирачки и всичко свързано към тях. Имам над 30 годишен опит в тестване, peмoнт, пoддpъжĸa и изгpaждaнe нa cпиpaчни cиcтeми от почти всички известни производители. За връзка с мен ТУК