Пневматични спирачки

Пневматичните влакови спирачки могат да се разделят на следните групи:

а) неавтоматични спирачки с директно действие;

б) автоматични спирачки с косвено действие;

в) автоматични спирачки с директно действие.

Автоматични се наричат пневматичните спирачки, които при разкъсване на влака или на монтираната по протежение на целия състав въздухопроводна спирачна магистрала, се задействуват без команда от машиниста. За да се осигури това им действие, като команден сигнал за включването на тези спирачки се използува понижаването на налягането в спирачната магистрала.

Неавтоматични са пневматичните спирачки, които могат да се задействуват само по сигнал от машиниста, изразяващ се в повишаването на налягането на въздуха в спирачната магистрала. При разкъсване на влаковия състав или само на неговата спирачна магистрала неавтоматичната спирачка се освобождава (ако преди това е била включена) и това е основният й недостатък, който я прави подходяща за спиране само на отделен локомотив, но не и на свързаните с него вагони.

Пневматичните спирачки, чиито спирачни цилиндри се захранват със сгъстен въздух направо от локомотивния въздушен резервоар, се наричат директно действуващи.

Пневматичните спирачки, чиито спирачни цилиндри при задействувана (включена) спирачка се захранват със сгъстен въздух от спомагателни въздушни резервоари, се наричат косвено действуващи.

Доколкото спирачните цилиндри и арматурата на системата имат утечки (пропуск)на въздух, налягането в спомагателните въздушни резервоари и в свързаните с тях спирачни цилиндри на включената спирачка с косвено действие постепенно ще намалява, поради което спирачките от този вид се наричат още изтощаеми.

При пневматичните спирачки с директно действие утечките на въздуха се компенсират от работата на локомотивния компресор, поради което тези спирачки се наричат още неизтощаеми.

 

(Статията този месец е посетена 557 пъти, 1 посещения днес)

Може да харесате още...