Подреждане на вагоните със спирачки във влака

Вагоните с автоматични спирачки в състава на смесените и товарните влакове се разпределят така, че количеството на осите на товарните вагони с неизправни (изолирани) спирачки в една група да не бъде повече от 12, а в края на влака пред последния вагон с изправна автоматична спирачка – не повече от 6 оси.

Пътнически влакове

В пътническите влакове се включват вагони с изправни и включени автоматични спирачки. Допуска се при повреда на автоматичната спирачка на един вагон по време на път тя да се изолира и вагонът да продължи движението си до крайната гара, ако други причини не налагат изваждането му.

Последният вагон на влаковете задължително е с изправна автоматична спирачка, с изключение на случаите по чл. 237 ( Допуска се в локалните и маневрените товарни влакове с превозни бригади след последния вагон със спирачка да се включват повредени вагони без спирачки, но с изправни ходови части, които не могат да се включват на друго място във влака (не повече от 8 оси или 3 вагона)).

Когато по време на движение в междугарие се наложи изолиране на автоматичната спирачка на един или няколко вагона , влакът продължава движението си до първата попътна гара, където му се извършва маневра.

Допуска се към пътнически влак да се прикачат товарни вагони, които отговарят на следните изисквания:

  • имат знака “S” или “SS” и изправни автоматични спирачки, като:
  • при включване на вагон със знак “S” скоростта на влака се ограничава до 100 km/h;
  • при включване на вагон със знак “SS” скоростта на влака се ограничава до 120 km/h;
  • колоосите им да отговарят на изискванията по чл. 184;
  • от датата на ревизията на вагона да не са изминали повече от 24 месеца

Когато пътническият влак се движи със скорост до 80 km/h, на него може да се прикачват товарни вагони и без знак “S” по искане на превозвача и с разрешение на управителя на железопътната инфраструктура.

Изолиране на автоматична спирачка

Когато по време на пътуване на влака се наложи изолиране на автоматичната спирачка на един или няколко вагона, изолирането се извършва от влаковия персонал, като се преизчислява новата налична спирачна маса. Когато наличната спирачна маса е по-малка от необходимата, новият спирачен процент се определя по формулата:

спирачен процент се определя по формулата

където:

l изч. е новият изчислен спирачен процент;

В нал. – новата изчислена налична спирачна маса, в t;

m – брутната маса на влака, в t, и влакът се придвижва до първата гара със скорост, определена по формулата:


V изч. = V – 1,5.(l – l изч.), km/h,


където:

Vизч. e новата изчислена скорост за движение, която се закръглява надолу до най-близкото число, завършващо на 0 или 5, и се записва в бордовия дневник на локомотива;

V – скоростта, посочена в табличната форма на графика за
движение на влаковете, в km/h.

Проби на автоматичните спирачки

На автоматичните спирачки се извършват следните проби:

  • проба А (пълна проба);
  • проба В (частична проба);
  • проба D (съкратена проба);
  • топла проба.

Всяка проба започва и завършва при напълно заредена и разхлабена автоматична спирачка с предписаното налягане.

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Avatar photo

Федя Серафиев

ѕріrасhkі.еu е личен уебсайт, който е създаден и подържан от мен - Федя Серафиев. Сайта съм го основал през 2010 година и е насочен главно към влаковите спирачки и всичко свързано към тях. Имам над 30 годишен опит в тестване, peмoнт, пoддpъжĸa и изгpaждaнe нa cпиpaчни cиcтeми от почти всички известни производители. За връзка с мен ТУК