Проби на влаковите спирачки: Какво трябва да знаете за тях

Проби на влаковите спирачки се наричат технологичните операции, чрез които се проверява и установява изправността на автоматичните спирачки на влака.
Всяка проба започва и завършва при напълно заредена и разхлабена автоматична спирачка.

Спирачката трябва да бъде заредена с налягане:

а)В главния въздухопровод за електрически мотрисни влакове серия 32.00 – с 5,5 бара;
б)В главния въздухопровод за останалите влакове – с 5,0 бара;
в)В главните въздушни резервоари на тяговия подвижен състав или станционарните въздушни гарови инсталации – не по-малко от 6,5 бара.

На автоматичните спирачки се извършват следните проби:

 1. Проба А (пълна проба);
 2. Проба В (частична проба);
 3. Проба D (съкратена проба);
 4. Топла проба.

Проба А се извършва:

 1. на всички влакове в началната за движението им гара;
 2. на всички мотрисни влакове преди излизане от депо или екипировъчен пункт (в този случай в началната гара не се извършва проба А, а удостоверението за спирачната маса се издава за първия обслужван влак и е валидно за всички обслужвани влакове до края на денонощието или до пристигане на последния обслужван влак в крайната гара);
 3. на товарни влакове, претърпели промяна в състава си без извършване на проба А на целия влак, на които предстои пътуване по голямо и продължително надолнище от профилни гари, които са определени от управителя на железопътната инфраструктура с правилата по чл. 7, ал. 1.
 4. на вагоните, които се включват от посредна гара, но не по-рано от 30 min преди пристигане на влака;
 5. при изпуснат влак, при подминаване на затворен светофор, закриване на предна дистанция и по искане на машиниста, когато се усъмни в осигуряването на влака със спирачна маса;
 6. когато влакът престои повече от един час и външната температура е равна или по-ниска от минус 10 °С (за целта във всеки експлоатационен пункт трябва да има термометър за измерване на външната температура);
 7. при промяна на режимите на автоматичната влакова спирачка. Разрешава се проба А на спирачките на един влак да се извършва и на две части. След свързването им се извършва проба D на целия влак.

Проба B се извършва:

 1. на влаков състав, на който е направена предварително проба А и влаковият локомотив се прикачи след повече от 120 мин. след края на пробата (след извършване на проба В се прави и проба D);
 2. когато е извършена маневра със състава след приключването на проба А;
 3. когато влакът заминава след края на дежурството на извършилия проба А;
 4. при отвозване на влак, който не е претърпял промяна в състава си и е престоял в гара повече от 60 min без локомотив или с локомотив в неработно състояние;
 5. на вагон с принудително разхлабена спирачка чрез разхлабителния вентил.
 6. при всяко нарушаване на целостта на главния въздухопровод на влака;
 7. при заминаване на влак от профилни гари, от които започва голямо надолнище, определени от управителя на железопътната инфраструктура;
 8. при прикачване на влаковия локомотив към влак, на който предварително е направена проба А;
 9. при прикачване и откачване на помощен локомотив начело и при прикачване на помощен локомотив като бутащ;
 10. преди тръгване на влак след престой повече от 20 мин. без промяна на състава от гара или от междугарие (при невъзможност за извършване на проба D в междугарие, същата се извършва в първата попътна гара);
 11. при смяна на влаковия локомотив или командните пултове на локомотиви или мотрисни влакове;
 12. при смяна на локомотивната бригада;
 13. след съединяването на частите на влак, на които предварително е извършена проба А;
 14. на всички категории пътнически влакове от начална гара, обслужвани с мотрисни влакове;
 15. на всички категории пътнически влакове, които не променят състава си и след престой в междинни или крайни гари до 60 мин. продължават движението си в същото, обратно или друго направление под други номера.

На мотрисни влакове с компютърно тестване и управление на спирачната система при обслужване на влак самостоятелно или при система много единици проба D не се извършва.

Проба D

Целта на съкратената проба или още проба D е да се провери целостта и проходимостта на ГВП на влака от кран-машиниста до последния вагон и обратно и дали автоматичната спирачка е включена и изправна.

Съкратена проба се извършва по следния начин:

1. Продухва се ГВП от крана на последния вагон на влака, докато започне да излиза чист и сух въздух.

2. Извършващият пробата застава до последния вагон и подава сигнал за разхлабване на автоматичната спирачка. След като се увери, че спирачката на последния вагон е разхлабила, подава сигнал за задържане на спирачката.

3. Машинистът прави степенно спиране като намалява налягането в ГВП с 0,5 – 0,7 бара (0,8 – 0,9 бара, за влакове в които са включени вагони с композиционни калодки).

4. Извършващият пробата проверява задържала ли е спирачката на последния вагон.След като се убеди, че спирачката на последния вагон е задействана, извършващият пробата подава сигнал за разхлабване на спирачката.

5. Локомотивният машинист разхлабва спирачката, извършващият пробата проверява разхлабила ли е спирачката на последния вагон и ако това условие е изпълнено, той подава сигнал за край на пробата.

Топла проба

Топлата проба е начин за установяване ефективността на обслужваните спирачки на влака, чрез определяне степента на нагряване на фрикционните възли “калодка-колело” или “спирачен диск-накладка”.

Топла проба се извършва:

 1. при изпуснат влак;
 2. при подминаване на затворен светофор от влак, който продължително се е движил по надолнище в спирачен режим за регулиране на скоростта;
 3. при закрита предна дистанция от влак, който продължително се е движил в надолнище в спирачен режим за регулиране на скоростта при влизане в гара;
 4. по искане на локомотивния машинист.

Локомотивните машинисти на всички категории влакове задължително извършват проверка на ефективността на влаковата спирачка:

 1. при заминаване на влак от начални или профилни гари, определени от управителя на железопътната инфраструктура;
 2. при движение на влака при температура, по-ниска от – 10 °С, и автоматичната влакова спирачка не е използвана повече от 30 мин..

На пътническите и смесените влакове проверка на ефективността на автоматичната влакова спирачка се извършва, след като вагоните напуснат пероните или местата за качване на пътниците.

Проба на ръчните спирачки

Ръчните спирачки са механични устройства, които в зависимост от конструктивната схема на лостовата спирачна система осигуряват спирането на всички колооси или на част от колоосите на подвижния състав.

Допуска се ръчните спирачки на товарните вагони да се използват за спирането на работни, маневрени и специални влакове.

При използване на ръчните спирачки товарообръщателните устройства на вагоните се поставят на режим “натоварен вагон”, независимо дали вагонът е празен, или натоварен.

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Avatar photo

Федя Серафиев

ѕріrасhkі.еu е личен уебсайт, който е създаден и подържан от мен - Федя Серафиев. Сайта съм го основал през 2010 година и е насочен главно към влаковите спирачки и всичко свързано към тях. Имам над 30 годишен опит в тестване, peмoнт, пoддpъжĸa и изгpaждaнe нa cпиpaчни cиcтeми от почти всички известни производители. За връзка с мен ТУК