Спирачна маса

Спирачната маса е теоретична величина, която показва при зададен спирачен път и зададена спирачна сила каква маса може да бъде спряна в рамките на този спирачен път.С други думи – по-голяма спирачна маса по-малък спирачен път.

При прегряване спирачния ефект намалява както при калодки, така и при дискове. При дисковите спирачки обаче охлаждането е по-добро и прегряват по-трудно.

Ако спирачните маси на някои вагони не са отбелязани или са нечетливи, те се определят, както следва:
1. за пътнически вагони:
а) при положение на режимния обръщател “бърз влак” – режим “R” – 1,5 от тарата на вагона;
б) при положение на режимните обръщатели “пътн. влак” – режим “Р” – тарата на вагона;
в) при положение на режимните обръщатели “товарен влак” – режим “G” – 0,8 от тарата на
вагона;
г) за вагони за междурелсие 1520 мм, не носещи знака RIC и чиято спирачна система има
само режим “Р” – 0,9 от тарата на вагона;
2. за товарните вагони:
а) при положение на режимните товарообръщатели “празен вагон” – 0,8 от тарата на вагона;
б) при положение на режимните товарообръщатели “натоварен вагон” – 0,5 от брутната
Pravila_DV_NRIC – 60 -маса на вагона;
в) при вагони с автоматично безстепенно регулиране на спирачната сила (GР-А) за
спирачна маса се взема:
аа) при празен вагон – тарата на вагона;
бб) при натоварен вагон – 0,7 от брутната маса на вагона;
г) при използване на ръчната спирачка – 20 т.
Един влак се счита за осигурен със спирачна маса, когато наличната е равна или по-голяма от необходимата спирачна маса.
Служебната маса на локомотивите, в работно състояние, не се включва към масата на влака.

Необходимата спирачна маса, която при внезапно задържане на автоматичната спирачка осигурява спирането на влака на определеното за дадено междугарие предсигнално спирачно разстояние, се изчислява по формулата:
m.λ
В = ——, където:
100
B e необходимата спирачна маса на влака в тонове;
m – брутната маса на влака в тонове;
λ (ламбда) – необходимият спирачен процент, който представлява необходимата сп
маса за спиране на 100 т маса от влака на определеното предсигнално спирачно разстояние.

Формулата за изчисляване на необходимата спирачна маса е B = (m x λ)/100.

Формулите за преизчисляване на спирачния процент и скоростта за придвижване при изолиране на вагони и недостиг на спирачна маса (съответно λизч. = (B нал. x 100)/m и V изч. = V – 1,5 x (λ – λ изч.).

Може да ви е интересно да видите още:

Изчисляване на спирачна маса на вагон

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Avatar photo

Федя Серафиев

ѕріrасhkі.еu е личен уебсайт, който е създаден и подържан от мен - Федя Серафиев. Сайта съм го основал през 2010 година и е насочен главно към влаковите спирачки и всичко свързано към тях. Имам над 30 годишен опит в тестване, peмoнт, пoддpъжĸa и изгpaждaнe нa cпиpaчни cиcтeми от почти всички известни производители. За връзка с мен ТУК