Талиги

Вагоните с повече от две колооси имат талиги. Най-често талигите са две и рамата на вагона стъпва върху тях чрез централни лагери и странични плъзгалки.
Конструкциите на талигите на вагоните също както и локомотивите се различават по броя колооси, вида на окачването, начина на предаване на натоварването към колоосите, типа на буксите и вида на рамата.
Независимо от голямото разнообразие на конструкциите всяка талига се състои от колооси, букси, ресорно окачване, рама и лостова система от спирачната уредба.

Талиги за товарните вагони

Те обикновено са с единично ресорно окачване, изпълнено с многолистови ресори или пружини. Понастоящем масовата товарна талига у нас е БТ-6 (фиг.5.2). Рамата е заварена конструкция. Надлъжните греди са с двойно Т-образно сечение, а централноболтовата – с кутиеобразно. Централният лагер е сферичен с пластмасова вложка, а страничните плъзгалки са твърди или еластични. Буксите са челюстни с конзоли за пружините. Окачването е единично с по два комплекта двойни пружини за всяка букса. Гасителите са триещи.

Характеристиката на окачването е нелинейна –до натоварване 12,6t действат само външните пружини, а след това се включват и вътрешните и окачването става по-твърдо.

Широко използвана в Русия и други страни е товарната талига тип “Даймонд” (фиг.5.3). Главната надлъжна греда 1 е лята с кутиеобразно сечение. Комплектите пружини 7 (5, 6 или 7 броя според товароносимостта) лягат в правоъгълни отвори в средата на тази греда. Двата и края са оформени като вилки, в които влизат буксите 2. Надресорната греда 3 е също отливка. В нея са включени долната част на централния лагер 4 и плъзгалките 5. Краищата и са уширени и обхващат комплектите пружини 7, които оформят едностепенното окачване. Над две от тях са поставени клиновете на триещите амортисьори 6.

Вертикалното натоварване от рамата на вагона се предава през централния лагер; надресорната греда, комплектите пружини, страничните греди, буксите и лагерите към колоосите 9.


Талиги на пътническите вагони

Те са много разнообразни по конструкция и имат двустепенно окачване.

Талига УТ-72

Талигата УТ-72 е със заварена рама от валцовани профили. Корпусът на централния лагер е заварен към надресорната греда. Ресорното окачване е двустепенно, единично във всяка от степените. Централната степен е с люлка и 4 комплекта от двойни пружини. Гасителите са два вертикални и два хоризонтални хидравлични амортисьори.

Надресьрната греда е свързана с рамата чрез два водача (ленкери) и гумени тампони. Буксовата степен е също с двойни пружини и триещи гасители.

Буксите са безчелюстни с цилиндрични направляващи и конзоли за пружините. Спирачките са с двустранно притискане. Към рамата на талигата е укрепен генератор, който се задвижва от едната колоос чрез редуктор.

Т73-А

Талигата Т73-А е тип “чайка”. Така е наречена заради специфичната форма на надлъжните греди от рамата и. Талигата има с около 1t по-малка маса от УТ-72 и дъгообразни профили на колелата.

Рамата и е с Н-образна форма и се състои от две надлъжни греди с кутиеобразно сечение, съединени с напречни тръби 5. Надресорната греда и стъпва с двата си края върху пружините. Тя е свързана с главните надлъжни греди чрез два наклонени хидравлични амортисьори и два надлъжни водача.

Централният лагер 4 е конусен с еластична втулка. Страничните плъзгалки са поставени на еластична основа и заедно с централния лагер свързват еластично-фрикционно талигата с рамата на вагона.

Талига УТ-72

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Avatar photo

Федя Серафиев

ѕріrасhkі.еu е личен уебсайт, който е създаден и подържан от мен - Федя Серафиев. Сайта съм го основал през 2010 година и е насочен главно към влаковите спирачки и всичко свързано към тях. Имам над 30 годишен опит в тестване, peмoнт, пoддpъжĸa и изгpaждaнe нa cпиpaчни cиcтeми от почти всички известни производители. За връзка с мен ТУК