Спирачки

МЕХАНИЧНО СПИРАНЕ

Общи сведения за механичните спирачки. Всяка механична спирачка се състои...

Спирачни системи

Пример за спирачна система KE-GP-16“   a) двустепенно ръчно пневматично...

Вагон тип Eaos

Този тип вагон е  открит- 4 – осен,който е предназначен...