Order of spare parts for DISTR. VALVE UNIT KESDV4/1,27-EPZ

Order of spare parts for DISTR. VALVE UNIT KESDV4/1,27-EPZ

Ordering spare parts (Поръчка на резервни части)

It is necessary to use the latest spare parts catalogue when ordering spare parts. (При поръчка на резервни части е необходимо да използвате най-новия каталог с резервни части.)

Wearing parts category (Категория на износващите се части):

Meanings of the letters in the WEC (wearing code) column of the following tables (Значения на буквите в колоната WEC на следните таблици:

Definition (Определение)

A – These parts must always be replaced upon removal (Тези части трябва винаги да се сменят при…).

B – These parts must be replaced at every overhaul (Тези части трябва да се сменят при всеки основен ремонт).

C – These parts must then be replaced or reconditioned if they have worn so severely that the unit cannot be guaranteed to function reliably with them until the next overhaul. If nec-essary, further information on testing these parts can be found in the overhaul instruc-tions (Тези части трябва да бъдат сменени или възстановени, ако са се износили толкова силно, че не може да се гарантира, че устройството ще функционира надеждно с тях до следващия основен ремонт. Ако е необходимо, допълнителна информация за тестването на тези части може да бъде намерена в инструкциите за основен ремонт).

D – These parts must be replaced at every service and every overhaul. Parts that do not have a WEC code must be visually inspected. If damage is found on the parts, they must be replaced. ( Тези части трябва да се сменят при всяко обслужване и всеки основен ремонт. Части, които нямат WEC код, трябва да бъдат визуално проверени. Ако бъдат открити повреди по частите, те трябва да бъдат заменени).

T2: DISTRIBUTOR VALVE (РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ВЕНТИЛ)

DISTRIBUTOR VALVE

T3: BASIC VALVE BODY (ОСНОВНО ТЯЛО)

T4: VALVE BODY

T5: INLET VALVE

T6: CONTROL CHAMBER A (КОНТРОЛНА КАМЕРА A)

КОНТРОЛНА КАМЕРА A

T8: CONTROL UNIT (УПРАВЛЕНИЕ)

T9: VALVE MAGNET (КЛАПЕН МАГНИТ)

T10: INSERT PIECE (ДЮЗОВА ВЛОЖКА)

T11: REVERSER

T12: R-FILLER (R-ПЪЛНИТЕЛ)

T13: PRESSURE TRANSFORMER (ПРЕВОДАЧ-ПРЕДАВАТЕЛ ЗА НАЛЯГАНЕ)

T14: VALVE ELEMENT

T15: EMERG.APPLIC.ACCEL (EB3)

T15: EMERG.APPLIC.ACCEL

T16: SHUTOFF MEMBER

T17: COUPLING HOSE (СЪЕДИНИТЕЛЕН МАРКУЧ)

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Avatar photo

Федя Серафиев

ѕріrасhkі.еu е личен уебсайт, който е създаден и подържан от мен - Федя Серафиев. Сайта съм го основал през 2010 година и е насочен главно към влаковите спирачки и всичко свързано към тях. Имам над 30 годишен опит в тестване, peмoнт, пoддpъжĸa и изгpaждaнe нa cпиpaчни cиcтeми от почти всички известни производители. За връзка с мен ТУК