Предназначение на спирачните системи

 

В света на транспортните средства няма движение без спиране.

Предназначението на спирачните системи е:

  • Частично или напълно да превърне кинетичната енергия на движещия се влак или на самостоятелното железопътно возило в друг вид, с което да се намали скоростта на движение или да се извърши окончателно спиране;
  • Да противодейства на силите, породени при спускането по стръмни наклони, за да се поддържа скоростта на движение постоянна;
  • Да осигури отделните возила или влака против самопроизволно придвижване по наклон или в резултат от силен вятър.

ØВлаковете, а от там и спирачните системи се характеризират с голяма дължина, т.е.  те са разпределени по цялото това разстояние;

ØСпирачната система, въпреки голямата си дължина е необходимо да се управлява от един пост, разположен в началото на влака – пулта за управление на локомотива;

ØСпирачната система трябва да осигурява равномерно реализиране на спирачната по дължината на влака, при това и с необходимата скорост на разпространение;

ØСпирачната система е необходимо да бъде автоматична, т.е. при скъсване на влака, спирачката на двете части от него, да се задейства автоматично, независимо от действията на оператора (локомотивен машинист).

(Статията този месец е посетена 425 пъти, 1 посещения днес)

Може да харесате още...