Функционният вентил KEs: Пълно ръководство

Функционният вентил KEs е ключов елемент в спирачната система на влакове, предназначени за високи скорости. Той осигурява плавно и контролирано спиране, както и двустепенно пневматично задържане в зависимост от скоростта на движение.

В тази статия ще разгледаме в детайли функциите и принципите на работа на функционния вентил KEs.

Степени на налягането

Степените на налягането са така подбрани, че при големи скорости максималната спирачна сила възлиза на 160 % от теглото на возилото, а при по-малки скорости – приблизително под 50 км/час, на 70% от теглото му. В положение, означено с ,R“ – бърз влак, което се означава също с буквата “S“, най-високото налягане в спирачните цилиндри е:

а) при малка скорост 1,65 до 1,8 кг/см2;
б) при голяма скорост 3,7 до 3,9 кг/см2.

Принцип на работа на функционния апарат KEs

Функционният вентил KEs се състои от няколко ключови елемента, които взаимодействат за осигуряване на спирачно действие. Тези елементи включват преводач на налягането, вентилни носачи, предкомандни вентили, R-пълнителни вентили и бързодействащи ускорители. Техният координиран работен процес позволява автоматично превключване между различните нива на спирачна сила в зависимост от скоростта и условията на пътя.

Функционният апарат KEs

1 – преводач на налягането ; 2 – вентилен носач ; 3 – предкоманден вентил ; 4 -R- пълнителен вентил ; 5 – бързодействуващ ускорител ; 7 – включване и изключване на бързодействуващия ускорител; А – отворено ; Z – затворено

Система на задържане

Основната цел на функционния апарат KEs е да осигури силно и стабилно задържане на влака, особено при високи скорости. Спирачната сила се регулира автоматично, като се включва силното задържане при по-високи скорости, а слабото задържане се активира при намаляване на скоростта. Това осигурява оптимално спирачно действие, като се избягва блокирането на колелата.

Силното задържане настъпва при около 70 км/час при увеличаваща се скорост, а при около 50 км/час при намаляваща скорост се включва слабото задържане. При това в спирачните цилиндри по-високите налягания при голяма скорост и по-ниските налягания при малка скорост се получават при еднакво изпускане на въздух от главния въздухопровод.

При големи скорости спирачните сили са големи, за да се постигне добро задържащо действие, въпреки малките коефициенти на триенето. При намаляване на скоростта спирачната сила също намалява, защото едновременно с увеличаването на големината на триенето се увеличава опасността от блокиране на колелата.

Превключването от силна на слаба спирачна сила става автоматично посредством центробежен регулатор, който действува в зависимост от скоростта.

Функционният апарат KEs притежава и необходимите съединения за командно приспособление на магнитна релсова спирачка и допуска
свързването с устройство против повличане на колелата.

Принцип на свързване

Функционният апарат KEs е конструиран по принципа на комбиниране на различни възли в един общ вентилен носач. Това позволява лесно свързване и контрол на всички аспекти на спирачната система от един централен пункт. Такава архитектура улеснява поддръжката и ревизиите на системата.

Всички тръби са доведени до този носач, върху който са отлети букви, които означават следното:

L – главен въздухопровод;

R1 – помощен въздушен резервоар

R2 – помощен въздушен резервоар

C – спирачен цилиндър;

F – центробежен регулатор ;

ÜB – резервоар (преносна камера) с вместимост 9 л.

Чрез свързаното им разположение във функционния апарат KEs е възможно задействуването от една обща ос на всички обръщателни устройства. Вентилният носач има само тръбни съединения и при основните ревизии може да остане на вагона. По този начин могат да бъдат обхванати всички подлежащи на проверка възли.

Функционният вентил KEs е неотменна част от спирачните системи на влаковете, осигуряващ ефективно спиране и безопасност по железницата. С неговата помощ влаковете могат да бъдат управлявани по-ефективно и безопасно както при ускорение, така и при спиране, като се осигурява гладко и комфортно пътуване за пътниците.

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Avatar photo

Федя Серафиев

ѕріrасhkі.еu е личен уебсайт, който е създаден и подържан от мен - Федя Серафиев. Сайта съм го основал през 2010 година и е насочен главно към влаковите спирачки и всичко свързано към тях. Имам над 30 годишен опит в тестване, peмoнт, пoддpъжĸa и изгpaждaнe нa cпиpaчни cиcтeми от почти всички известни производители. За връзка с мен ТУК