Проба на ръчнa спирачкa

Ръчнa спирачкa e механичнa спирачкa, която в зависимост от конструктивната схема на лостовата спирачна система осигурява спирането на всички колооси или на част от колоосите на подвижния състав.

Ръчните спирачки на возилата се използват за осигуряването им срещу самопридвижване, както за отделни возила, така и за влакови състави.
а) Ръчните спирачки на товарните вагони могат да се използват и за спиране при маневра.
б) Ръчните спирачки на товарните вагони могат да се използват при спирането на влакове по условията на чл. 294. В този случай се извършва проба на използваните ръчни спирачки.
в) На товарните вагони в зависимост от мястото на задействането им ръчните спирачки се разделят на задействани от платформа и от земята.
Ръчните спирачки, които се задействат от земята (наричащи се още и Фериботна спирачка , се използват само за осигуряване на вагоните от самопридвижване.

Целта на пробата на ръчните спирачки е да се установи изправността на използваните ръчни спирачки, които могат да се вземат при изчисляване на наличната спирачна маса.
За изпробване на ръчните спирачки товарообръщателните устройства на вагоните се поставят на режим „натоварен вагон“, независимо дали вагонът е празен или натоварен.При спирачки с дву,три или безстепенно пневматично задържане,не е необходима тази операция, тъй,като лостовата спирачна система има само режим „натоварен вагон“

.Пробата на ръчните спирачки се извършва от правоспособни длъжностни лица.

Участващите в пробата извършват:
1. Извършващият пробата – проверява действието на ръчната спирачка и изправността на лостовата спирачна система на вагоните;
2. друго длъжностно лице – манипулации с механизма за задействане на ръчните спирачки.

Извършващият пробата:
1. след като се увери, че лостовата спирачна система на вагона е изправна, подава сигнал за затягане на ръчната спирачка;
2. чрез почукване проверява дали калодките се притискат към колелата; след като се увери, че калодките са притиснати към колелата, подава сигнал за разхлабване;
3. след разхлабване на ръчната спирачка проверява дали калодките са отделени от колелата.

(Статията този месец е посетена 508 пъти, 1 посещения днес)

Може да харесате още...