Изберете страница
Обозначение на вентил KE

Обозначение на вентил KE

Ще направя и малко пояснение относно обозначението на даден вентил.За пример ще взема вентил: KE1dSL KE - вида на вентила 1 - означава,че е с едно основно налягане (3,8) d - означава,че е с фиксиран клапан за максимално налягане SL- бързо разхлабване Ако,бъде KE2dSL е същото,но с тази разлика,че : 2 - означава,че е с