Спирачки

Талиги

Вагоните с повече от две колооси имат талиги. Най-често талигите...