Изберете страница
Вагони серия В-84

Вагони серия В-84

Този тип вагони са обурудвани с Дисковата спирачна система. Състои се от два спирачни комплекта за всяка колоос. Всеки комплект от тях включва: носач, спирачен цилиднър с вграден автоматичен регулатор за компенсиране на износването на накладките, спирачни челюсти(клещи), накладкодържатели, устройство за паралелно водене, елементи на ръчната спирачка, спирачни накладки и др. Рамата на талигата е

повече информация
Спиране на влаковете-Спирачни уредби

Спиране на влаковете-Спирачни уредби

Нормалната експлоатация на влаковия състав предполага периодичното ограничаване,намаляване и пълно погасяване на достигнатата от него скорост съобразно местоположението му по дължината на пътя. Тъй като това ограничаване и погасяване на скоростта се осъществява чрез изкуствено създаваното в спирачните инсталации съпротивително усилие, безопасността на движението на влака и възможността за из-ползуването на по-високи скорости са в

повече информация
Режим на обръщателите на автоматичните спирачки.

Режим на обръщателите на автоматичните спирачки.

Режимът на обръщателите на автоматичните спирачки се определя, както следва: На вагоните в пътническите влакове – на най-високата степен на режимния обръщател. Разрешава се режимният обръщател на някои типове и серии пътнически вагони, на база на конструктивни особености в спирачните системи, със заповед на превозвача да се поставя на по-ниска степен. При повреда на автоматичната

повече информация
Действие на спирачката с ФВ КЕ

Действие на спирачката с ФВ КЕ

Развитието и усъвършенствуването на функционнния вентил КЕ за автоматична еднокамерна спирачка със сгъстен въздух доведе до създаването на тип спирачка ,който отговаря на всички съвременни траспортно-експлоатационни изисквания.Тази спирачка е въведена както в пътническите така и в товарните влакове от много страни в света. Предимството на КЕ спирачка е в това,че тя работи по добре и

повече информация
Гумени и металогумени детайли

Гумени и металогумени детайли

Гумените детайли се изработват от “гумена смес” чрез вулканизиране. Необходимо е да отговарят на следните по-важни условия: 1.съответствие на геометричните размери; 2.твърдост на гумата по Шор 60±2°; 3.маслоустойчивост и др. Най-често срещаните повреди са: 1.деформация 2.скъсване на мембрана, 3.вкоравяване и др. Ремонтът се извършва чрез замяна. Металогумени детайли се изработват се от метална част (месинг,

повече информация
Спирачни цилиндри

Спирачни цилиндри

Спирачните цилиндри са пневномеханични устройства, преобразуващи енергията на сгъстения въздух в механично усилие на буталото си. а) Това преобразуване трябва да протича при минимални загуби на сила и пропуски на въздух. б) Ходът на буталото трябва да бъде подбран в подходящи граници, защото: в) Намаляването му предизвиква преждевременно износване на калодките и допълнително съпротивление при

повече информация
10+