Изберете страница
Поддръжка на товарни вагони – спирачки

Поддръжка на товарни вагони – спирачки

1.Съдържание и област на приложение Този раздел съдържа определенията за поддръжка на спирачните съоръжения на товарни вагони 2.Изпълнителни специалисти, отговорности (1) Спирачката е съществен компонент за сигурността на превозното средство. Специалисти, които самостоятелно извършват дейности по поддръжката, трябва да бъдат упълномощени за това. Удостоверението, което трябва да бъде предшествано от участие в курс за квалификация

повече информация
Проверка на пневматичната спирачка на товарни вагони с KE-спирачка.

Проверка на пневматичната спирачка на товарни вагони с KE-спирачка.

Цялостното пълнене на спирачната система продължава около 4 минути. Това време трябва да бъде изчакано преди да се започнат самите проби. След всяка контролна стъпка трябва да се изчака около минута. Времето до достигането на изискваното налягане C се измерва с хронометър. Измерването на времето започва едва при първото движение на индикатора за измервателния уред.

повече информация
Класификация на товарните вагони.

Класификация на товарните вагони.

Вагоните се различават по броя на колоосите (осите) - произвеждат се 2, 4, 6, 8, 12 и 16-осни, според устройството на ходовата част - талижни и неталижни. Товарните вагони са предназначени за превоз на товари. В българските железници се използват следните типове вагони Hbbinss - покрит двуосен вагон за палетизирани товари с плъзгащи се врати;

повече информация
Що е то вагон?

Що е то вагон?

Вагон – това е единица от железопътния състав, предназначена за превоз на пътници или товари. Общото количество вагони, притежавани от дадена ЖП администрация, образуват вагонния парк. Основни елементи в конструкцията на вагона: 1.Рама на вагона – основа за коша и възприема основните сили, действащи на вагона. Състои се от надлъжни и напречни греди, свързани неподвижно

повече информация
Пълна проба (Проба А)

Пълна проба (Проба А)

Целта на проба А е да се установи осигурен ли е влакът с необходимата спирачна маса, като се провери: 1. изправността на автоматичните спирачки на вагоните, чиито спирачни маси ще се вземат при изчисляване на наличната спирачна маса на влака; 2. автоматичните спирачки, които поради неизправност трябва да се изолират; Проба А се извършва: 1.

повече информация