Изберете страница
Проби на влаковите спирачки.

Проби на влаковите спирачки.

Проби на влаковите спирачки се наричат технологичните операции, чрез които се проверява и установява изправността на автоматичните спирачки на влака. Всяка проба започва и завършва при напълно заредена и разхлабена автоматична спирачка. Спирачката трябва да бъде заредена с налягане: а)В главния въздухопровод за електрически мотрисни влакове серия 32.00 - с 5,5 бара; б)В главния въздухопровод
Провеждане на спирачна ревизия Br 0

Провеждане на спирачна ревизия Br 0

Br 0 обхваща наложителни(непланирани) работи по спирачката. Тя се извършва по товарни вагони при: - повредена спирачка - след смяна на триещи елементи или колоос. - след смяна на талигата или временен демонтаж на рамата на ПЖПС Обхват на Br 0: ● При повредена спирачка: - провеждане на спирачна проверка; - отстраняване на повредите и
Същност и предназначение на функционните вентили.

Същност и предназначение на функционните вентили.

Функционните вентили са апарати,които са предназначени да извършват задействането на автоматичната пневматична спирачна система на влака. Това е уред следящ изменението на налягането в ГВ. По своята същност е изпълнителен спирачен апарат. Принципът им на действие се заключава в извършването на три основни процеса: 1.Зареждане 2.Задържане 3.Разхлабване Делят се на две основни групи: 1.Спирачки с
Спирачни уредби

Спирачни уредби

Нормалната експлоатация на влаковия състав предполага периодичното ограничаване,намаляване и пълно погасяване на достигнатата от него скорост съобразно местоположението му по дължината на пътя. Тъй като това ограничаване и погасяване на скоростта се осъществява чрез изкуствено създаваното в спирачните инсталации съпротивително усилие, безопасността на движението на влака и възможността за из-ползуването на по-високи скорости са в