Федя Серафиев

Спирачна маса

Спирачната маса е теоретична величина, която показва при зададен спирачен...