Изберете страница
Режим на обръщателите на автоматичните спирачки.

Режим на обръщателите на автоматичните спирачки.

Режимът на обръщателите на автоматичните спирачки се определя, както следва: На вагоните в пътническите влакове – на най-високата степен на режимния обръщател. Разрешава се режимният обръщател на някои типове и серии пътнически вагони, на база на конструктивни особености в спирачните системи, със заповед на превозвача да се поставя на по-ниска степен. При повреда на автоматичната
Действие на спирачката с ФВ КЕ

Действие на спирачката с ФВ КЕ

Развитието и усъвършенствуването на функционнния вентил КЕ за автоматична еднокамерна спирачка със сгъстен въздух доведе до създаването на тип спирачка ,който отговаря на всички съвременни траспортно-експлоатационни изисквания.Тази спирачка е въведена както в пътническите така и в товарните влакове от много страни в света. Предимството на КЕ спирачка е в това,че тя работи по добре и
Гумени и металогумени детайли

Гумени и металогумени детайли

Гумените детайли се изработват от “гумена смес” чрез вулканизиране. Необходимо е да отговарят на следните по-важни условия: 1.съответствие на геометричните размери; 2.твърдост на гумата по Шор 60±2°; 3.маслоустойчивост и др. Най-често срещаните повреди са: 1.деформация 2.скъсване на мембрана, 3.вкоравяване и др. Ремонтът се извършва чрез замяна. Металогумени детайли се изработват се от метална част (месинг,
Спирачни цилиндри

Спирачни цилиндри

Спирачните цилиндри са пневномеханични устройства, преобразуващи енергията на сгъстения въздух в механично усилие на буталото си. а) Това преобразуване трябва да протича при минимални загуби на сила и пропуски на въздух. б) Ходът на буталото трябва да бъде подбран в подходящи граници, защото: в) Намаляването му предизвиква преждевременно износване на калодките и допълнително съпротивление при