Федя Серафиев

Що е то вагон?

Вагон – това е единица от железопътния състав, предназначена за...