Изберете страница
Поддръжка на товарни вагони – спирачки

Поддръжка на товарни вагони – спирачки

1.Съдържание и област на приложение Този раздел съдържа определенията за поддръжка на спирачните съоръжения на товарни вагони 2.Изпълнителни специалисти, отговорности (1) Спирачката е съществен компонент за сигурността на превозното средство. Специалисти, които самостоятелно извършват дейности по поддръжката, трябва да бъдат упълномощени за това. Удостоверението, което трябва да бъде предшествано от участие в курс за квалификация
Проверка на пневматичната спирачка на товарни вагони с KE-спирачка.

Проверка на пневматичната спирачка на товарни вагони с KE-спирачка.

Цялостното пълнене на спирачната система продължава около 4 минути. Това време трябва да бъде изчакано преди да се започнат самите проби. След всяка контролна стъпка трябва да се изчака около минута. Времето до достигането на изискваното налягане C се измерва с хронометър. Измерването на времето започва едва при първото движение на индикатора за измервателния уред.
Класификация на товарните вагони.

Класификация на товарните вагони.

Вагоните се различават по броя на колоосите (осите) - произвеждат се 2, 4, 6, 8, 12 и 16-осни, според устройството на ходовата част - талижни и неталижни. Товарните вагони са предназначени за превоз на товари. В българските железници се използват следните типове вагони Hbbinss - покрит двуосен вагон за палетизирани товари с плъзгащи се врати;
Що е то вагон?

Що е то вагон?

Вагон – това е единица от железопътния състав, предназначена за превоз на пътници или товари. Общото количество вагони, притежавани от дадена ЖП администрация, образуват вагонния парк. Основни елементи в конструкцията на вагона: 1.Рама на вагона – основа за коша и възприема основните сили, действащи на вагона. Състои се от надлъжни и напречни греди, свързани неподвижно
Пълна проба (Проба А)

Пълна проба (Проба А)

Целта на проба А е да се установи осигурен ли е влакът с необходимата спирачна маса, като се провери: 1. изправността на автоматичните спирачки на вагоните, чиито спирачни маси ще се вземат при изчисляване на наличната спирачна маса на влака; 2. автоматичните спирачки, които поради неизправност трябва да се изолират; Проба А се извършва: 1.