Федя Серафиев

Талиги

Вагоните с повече от две колооси имат талиги. Най-често талигите...

СПИРАЧНА УРЕДБА

Спирачната уредба служи за спиране на влаковете и регулиране на...

МЕХАНИЧНО СПИРАНЕ

Общи сведения за механичните спирачки. Всяка механична спирачка се състои...