Спирачни уредби

Нормалната експлоатация на влаковия състав предполага периодичното ограничаване,намаляване и пълно