Изберете страница
Проба на ръчнa спирачкa

Проба на ръчнa спирачкa

Ръчнa спирачкa e механичнa спирачкa, която в зависимост от конструктивната схема на лостовата спирачна система осигурява спирането на всички колооси или на част от колоосите на подвижния състав. Ръчните спирачки на возилата се използват за осигуряването им срещу самопридвижване, както за отделни возила, така и за влакови състави. а) Ръчните спирачки на товарните вагони могат

повече информация
Проби на влаковите спирачки.

Проби на влаковите спирачки.

Проби на влаковите спирачки се наричат технологичните операции, чрез които се проверява и установява изправността на автоматичните спирачки на влака. Всяка проба започва и завършва при напълно заредена и разхлабена автоматична спирачка. Спирачката трябва да бъде заредена с налягане: а)В главния въздухопровод за електрически мотрисни влакове серия 32.00 - с 5,5 бара; б)В главния въздухопровод

повече информация
Провеждане на спирачна ревизия Br 0

Провеждане на спирачна ревизия Br 0

Br 0 обхваща наложителни(непланирани) работи по спирачката. Тя се извършва по товарни вагони при: - повредена спирачка - след смяна на триещи елементи или колоос. - след смяна на талигата или временен демонтаж на рамата на ПЖПС Обхват на Br 0: ● При повредена спирачка: - провеждане на спирачна проверка; - отстраняване на повредите и

повече информация
Същност и предназначение на функционните вентили.

Същност и предназначение на функционните вентили.

Функционните вентили са апарати,които са предназначени да извършват задействането на автоматичната пневматична спирачна система на влака. Това е уред следящ изменението на налягането в ГВ. По своята същност е изпълнителен спирачен апарат. Принципът им на действие се заключава в извършването на три основни процеса: 1.Зареждане 2.Задържане 3.Разхлабване Делят се на две основни групи: 1.Спирачки с

повече информация
Спирачни уредби

Спирачни уредби

Нормалната експлоатация на влаковия състав предполага периодичното ограничаване,намаляване и пълно погасяване на достигнатата от него скорост съобразно местоположението му по дължината на пътя. Тъй като това ограничаване и погасяване на скоростта се осъществява чрез изкуствено създаваното в спирачните инсталации съпротивително усилие, безопасността на движението на влака и възможността за из-ползуването на по-високи скорости са в

повече информация