Кран-машинист D2

Кранмашенистът D 2 се използува в парните,дизеловите и електрически локомотиви.Той...

Спирачна маса

Спирачната маса е теоретична величина, която показва при зададен спирачен...